Thông báo của cơ quan nhà nước

Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19

Đăng ký tham gia, thể lệ Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên Internet “Cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19”

Thực hiện kế hoạch số 57/KH-HĐPB ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên Internet “Cùng chung tay đẩy lùi...

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 12/3/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Công văn số 2080-CV/BTGTU về việc tuyên truyền, thông tin đối ngoại thông điệp của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước

Thông báo về việc tạm dừng tổ chức Lễ công bố bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương

Ngày 18 tháng 3 năm 2020, UBND thành phố Thuận An ra Thông báo số 81/TB-UBND về việc tạm dừng tổ chức Lễ công bố bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Thuận An tỉnh Bình...

Thực hiện “Năm văn hoá văn minh đô thị” năm 2020 trên địa bàn thị xã Thuận An

Vừa qua, UBND thị xã Thuận An ban hành Kế Hoạch số 4282/KH-UBND ngày 11/12/2019 về Thực hiện “Năm văn hoá văn minh đô thị” năm 2020 trên địa bàn thị xã Thuận An

Các tin bài khác:

Xem tin theo ngày

Số lượt truy cập

0 0 1 4 2 9 1 0 7