Thông báo của cơ quan nhà nước

Thông báo tham gia công tác viên dịch thuật

Cài đặt Bluezone, cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch COVID -19

Danh sách chính thức 604 Doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn

Về việc công khai hành vi vi phạm của Công ty TNHH MTV Hai Thọ (nay là Công ty TNHH Dương Bình Dương)

Hành vi vi phạm pháp luật: Khai thác khoáng sản vượt quá phạm vi ranh gới độ sâu được phép khai thác đến dưới 01m đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh. Cụ thể: Công ty đã khai...

Về việc hỗ trợ công khai, hướng dẫn khai thuế đối với Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2021

Chi cục Thuế thành phố hướng dẫn khai thuế đối với Hộ kinh doanh nộp thuế theo phướng phương pháp khoán năm 2021

Các tin bài khác:

Xem tin theo ngày

Số lượt truy cập

0 0 1 7 3 1 3 0 3