Hệ thống chất lượng ISO

Thứ Chủ Nhật (09/06/2024 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử

*** Xem chi tiết văn bản tại đây: Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 4 3 5 5 5 0 9