Hệ thống chất lượng ISO

Thứ Chủ Nhật (09/06/2024 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần và dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến

*** Xem chi tiết văn bản tại đây: Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần và dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 4 3 5 5 5 2 7