Công khai ngân sách Nhà nước

Thứ Tư (12/12/2018 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Quyết định giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, Dự toán thu chi ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2019

Đính kèm VB: Quyết định giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, Dự toán thu chi ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Số lượt truy cập

0 0 4 4 0 9 0 9 0