Công khai ngân sách Nhà nước

Thứ Tư (10/10/2018 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 393

Cỡ chữ:

Giao Chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu, Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công

1/ Quyết định 1149/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc giao Chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu, Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công.

2/ Phụ lục một số chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 4 4 0 9 2 3 1