Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Hai (25/09/2023 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THUẬN AN KIỂM TRA VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ PHƯỜNG HƯNG ĐỊNH NĂM 2023

Ngày 21/9/2023 Bà Nguyễn Thị Hoài Thu – Trưởng Phòng Nội vụ - Phó Trưởng Đoàn kiểm tra công tác CCHC thành phố Thuận An cùng các thành viên trong đoàn tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác văn thư lưu trữ phường Hưng Định năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023.

          Tại buổi kiểm tra đoàn đã tiến hành kiểm tra văn bản báo cáo của UBND phường Hưng Định theo tinh thần kế hoạch kiểm tra của thành phố Thuận An, qua đó đoàn đã tiếp cận từng hồ sơ, từng nội dung và theo từng lĩnh vực mà địa phương thực hiện về công tác cải cách hành chính và công tác văn thư lưu trữ


Toàn cảnh Buổi kiểm tra của Đoàn thành phố Thuận An

Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 UBND phường Hưng Định đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính gắn với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông của phường đối với 36 lĩnh vực với 139 thủ tục theo các quyết định công bố của UBND tỉnh Bình Dương. Bố trí cán bộ và tổ tình nguyện hỗ trợ hướng dẫn cho người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trực tiếp tại bộ phận một cửa, qua đó trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 UBND phường Hưng Định đã tiếp nhận và giải quyết 8.630/8.630 hồ sơ, tỷ lệ 100% (Trong đó trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích: 34 hồ sơ). Hồ sơ DVC trực tuyến mức độ mức độ 3, 4, bộ phận một cửa phường đã tiếp nhận và giải quyết 3.797/3.797 hồ sơ (Mức độ 3: 28 TTHC, mức độ 4: 82 TTHC) trên cổng DVC tỉnh Bình Dương thuộc thẩm quyền UBND phường; Công tác văn thư lưu trữ của UBND phường Hưng Định được thực hiện 1 cách khoa học, gọn gàng và đảm bảo theo đúng quy định. Công tác ban hành các văn bản tại địa phương đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật

Qua buổi kiểm tra, địa phương cũng nêu lên một số khó khăn trong quá trình thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân như: Việc thanh toán trực tuyến trên hệ thống chưa thể thực hiện được; Cán bộ công chức tại bộ phận một cửa chưa đảm bảo do nghỉ việc; Vẫn còn hồ sơ trễ hẹn và một số khó khăn khác trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính tại địa phươngBà Nguyễn Thị Hoài Thu –Phó Trưởng Đoàn kiểm tra thành phố Thuận An kết luận

Kết luận tại buổi kiểm tra, Bà Nguyễn Thị Hoài Thu – Trưởng Phòng Nội vụ - Phó Trưởng Đoàn kiểm tra thành phố Thuận An ghi nhận những kiến nghị, khó khăn của UBND phường Hưng Định, đồng thời đề nghị UBND phường Hưng Định cần khắc phục những hạn chế trong năm 2022 để thời gian tới có chỉ đạo việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại địa phương ngày một tốt hơn./.
Các tin bài khác: