Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Năm (10/08/2023 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

THÔNG BÁO: Bổ sung bố cục đề cương bài soạn trong kiểm tra, sát hạch (Vòng 2) đối với người dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An năm học 2023-2024

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An năm học 2023 – 2024 thông báo bổ sung bố cục đề cương bài soạn trong kiểm tra, sát hạch (Vòng 2) đối với người dự tuyển đã đạt yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn ở Vòng 1 như sau:

 Bổ sung bố cục chung của đề cương bài soạn cấp tiểu học thực hiện theo Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học. Các nội dung còn lại thực hiện theo Thông báo số 783/TB-HĐTD ngày 02/8/2023 của Hội đồng tuyển dụng thành phố.

** Chi tiết văn bản xem tại đây: Thông báo số 785/TB-HĐTD ngày 03/8/2023.

Các tin bài khác: