Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Sáu (04/11/2022 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Phường Hưng Định tổ chức họp bàn giải pháp khắc phục những tiêu chí, tiêu chí trong bộ chỉ số CCHC năm 2021 và rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt cho công tác chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Phường Hưng Định tổ chức họp bàn giải pháp khắc phục những tiêu chí, tiêu chí trong bộ chỉ số CCHC năm 2021 và rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt cho công tác chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Ngày 02/11/2022, UBND phường Hưng Định tổ chức họp bàn giải pháp khắc phục những tiêu chí, tiêu chí trong bộ chỉ số cải cách hành chính năm 2021 và rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt cho công tác chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2022.

          Tiếp tục tập trung thực hiện Quyết định số 3066/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở ban ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4. Bộ phận một cửa phường Hưng Định đã tiếp nhận và giải quyết 4.797/4.797 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ mức độ 3, 4 (Mức độ 3: 28 TTHC, mức độ 4: 82 TTHC) trên cổng dịch vụ công tỉnh Bình Dương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường. Qua đó phường Hưng Định được đánh giá đạt hạng nhất trong 10 xã phường thuộc thành phố Thuận An và đạt thứ hạng 25/91 xã, phường trên toàn tỉnh Bình Dương (tăng 3 bật so với năm 2020) theo Quyết định số 2357/QĐ-UBND, ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

          Đạt được những kết quả trên là do quá trình chỉ đạo xuyên suốt của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, nhất là Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Bộ phận Một cửa phường Hưng Định đã không ngừng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, tận tình hướng dẫn người dân trong việc nhận, nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến. Đội ngũ cán bộ công chức phường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần gũi, luôn đổi mới, học hỏi kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế từng hồ sơ góp phần hạn chế việc đi lại của người dân.

Tại Hội nghị lãnh đạo phường đã chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Xác định nguyên nhân, cách khắc phục lỗi các tiêu chí bị điểm trừ trong chấm điểm cải cách hành chính năm 2021; Chuẩn bị hồ sơ chấm điểm cải cách hành chính năm 2022; Nâng cao hơn nữa tinh thần thái độ phục vụ người dân.Toàn cảnh buổi họp

Qua đó lãnh đạo phường Hưng Định nhắc nhở thêm một số ngành chưa thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử được cấp; trang thông tin điện tử phường cần bổ sung thêm nội dung, tin hoạt động thêm phong phú để người dân có nhiều thông tin về các hoạt động của địa phương; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để hoàn thiện nền hành chính chính công của địa phương góp phần phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp trong thời gian tới./.


Các tin bài khác: