Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Năm (06/10/2022 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Phường Hưng Định tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW

         Ngày 05/10/2022 Phường Hưng Định tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng Khóa XII, triển khai tuyên truyền Nghị quyết số 15-TQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

          Tại hội nghị các thành phần tham dự là toàn thể cán bộ, đảng viên, trưởng phó các đoàn thể phường được nghe BTV Đảng ủy phường thông qua Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng Khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời triển khai, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đấn năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tiếp tục triển khai Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “Tự chuyển biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Qua đó Ban thường vụ Đảng ủy phường Hưng Định còn hướng dẫn thêm việc thực hiện tốt công tác công khai, kiểm tra, giám sát và một số nghiệp vụ trong công tác đảng cho các chi bộ trực thuộc, đề nghị các chi bộ, đoàn thể cần phát huy vai trò giám sát của nhân dân nhằm nâng cao việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Qua đó cán bộ, đảng viên phải tiếp tục nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, thái độ phục vụ nhân dân của mình để góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Cũng tại Hội nghị để ghi nhận những thành tích đóng góp của các đảng viên trong quá trình phấn đấu, rèn luyện, học tập tại Đảng bộ phường, BCH Đảng bộ phường Hưng Định đã trao huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đồng chí Đỗ Xuân Ngọc- thuộc chi bộ khu phố Hưng Phước.     Các tin bài khác: