Thông tin tổng hợp

Thứ Năm (26/07/2018 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 45123

Cỡ chữ:

Danh sách người phát ngôn

STT​

Họ và tên

Chức vụ​

Đơn vị

Điện thoại

Địa chỉ thư công vụ

A. UBND thành phố Thuận An​

1

Nguyễn Thanh Tâm

Chủ tịch UBND

Thành phố Thuận An

0913.644.919

tamnt.lt@binhduong.gov.vn

B. UBND các xã, phường thuộc thành phố Thuận An

1

Tôn Quang Vinh

Chủ tịch UBND

Phường Bình Chuẩn

0913.933.261

vinhtq@binhduong.gov.vn

2

Nguyễn Thị Kim Ngọc

Chủ tịch UBND

Phường Thuận Giao

0918.062.805

ngocntk@binhduong.gov.vn

3

Lê Anh Vũ

Chủ tịch UBND

Phường An Thạnh

0917.221.122

vula@binhduong.gov.vn

4

Huỳnh Anh Tài

Chủ tịch UBND

Phường Bình Hòa

0913.874.961

taiha@binhduong.gov.vn

5

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chủ tịch UBND

Phường Lái Thiêu

0993.208.675

maintt.lt@binhduong.gov.vn

6

Ngô Tiến Đạt

Chủ tịch UBND

Phường Hưng Định

0906.707.639

datnt@binhduong.gov.vn

7

Phan Thái Sơn

Chủ tịch UBND

Phường An Phú

0989.009.905

sonpt.ta@binhduong.gov.vn

8

Võ Huỳnh Ngọc Thủy

Chủ tịch UBND

Phường Bình Nhâm

0937.909.636

thuyvhn@binhduong.gov.vn

9

Nguyễn Thị Ngọc Châu

Chủ tịch UBND

Phường Vĩnh Phú

0983.930.932

chauntn@binhduong.gov.vn

10

Hà Minh Tuấn

Chủ tịch UBND

Xã An Sơn

0937.363.101Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 0 1 6 4 1 7 0