Thông tin quy hoạch

Thứ Hai (14/02/2022 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An

** Đính kèm file:
1/ Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An.
2/ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

Các tin bài khác: