Khu công nghiệp

Thứ Sáu (20/07/2018 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 6376

Cỡ chữ:

Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP I)

Địa chỉ : Số 8, Đại Lộ Hữu Nghị, Cao Ốc VSIP, Thị xã Thuận An,Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : (84-650) 3743898

FAX : (84-650) 3743430

Thư điện tử : marketing@vsip.com.vn

Website : http://www.vsip.com.vn

Được phê duyệt tại các quyết định:

- Quyết định số 870/TTg ngày 18/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore.

- Giấy phép đầu tư số 1498/GP ngày 13 tháng 02 năm 1996, 1498/GPĐC1 ngày 20 tháng 07 năm 1998, 1498/GPĐC2 ngày 05 tháng 11 năm 2001, 1498/GPĐC3 ngày 10 tháng 08 năm 2004 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp.

Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư ký ngày 20 tháng 06 năm 2008 và hồ sơ kèm theo của Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore nộp ngày 30 tháng 06 năm 2008.

Tổng diện tích VSIP 1 : 500 ha (cho thuê hơn 99%)

Tổng vốn đầu tư : 2.226.312.000.000 đồng (VSIP I).

Tổng số doanh nghiệp : 220 doanh nghiệp

Tổng số vốn đầu tư của các doanh nghiệp : 1.806.828.905 USD