Khu công nghiệp

Thứ Sáu (20/07/2018 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 976

Cỡ chữ:

Khu công nghiệp Đồng An

Thành lập tháng 11/1996, Tại Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An.

Địa chỉ liên lạc : Công ty Cổ phần Hưng Thịnh, Khu công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại : (84-650) 3752130 , 3743495.

Fax : (84-650) 3742016.

Tính chất ngành nghề: khu công nghiệp hỗn hợp.

Được phê duyệt tại các quyết định:

* Quyết định số: 01/GP-ĐTTN ngày 14/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án đầu tư.

Tổng vốn đầu tư : 247.959 triệu đồng.

Tổng diện tích : 122,5 ha; trong đó: Diện tích được phép cho thuê lại là 796.250 m2 (diện tích đã cho thuê: 669.265 m2, đạt tỷ lệ: 84%)

Địa điểm: Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Tổng số doanh nghiệp : 100 doanh nghiệp

Tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp : 275.527.490 USD.