Qui trình đầu tư

Thứ Sáu (14/12/2018 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 1339

Cỡ chữ:

Quy Trình thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án đầu tư xây dựng

NỘI DUNG QUY TRÌNH

 

Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án đầu tư xây dựng (bản chính).

- Văn bản chấp thuận cho làm chủ đầu tư dự án của UBND tỉnh (bản sao).

- Hồ sơ năng lực đơn vị tư vấn, chủ nhiệm đồ án, chủ trì các bộ mô và chứng chỉ hành nghề của các cá nhân tham gia lập quy hoạch theo quy định của Điều 47 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng (bản sao).

- Biên bản lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan theo quy định tại Điều 20, Điều 21 của Luật Quy hoạch đô thị 2009 (bản chính).

- Bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt theo tỷ lệ thích hợp và bản đồ ranh giới, phạm vi nghiên cứu, quy mô khu vực lập quy hoạch chi tiết đô thị. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

- Thuyết minh: Theo thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

- Dự thảo tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch

Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

Thời hạn giải quyết:

 Không quá 35 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (Cơ quan quản lý quy hoạch thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến Sở Xây dựng thời gian không quá 20 ngày; Ủy ban nhân dân thị xã xem xét phê duyệt quy hoạch trong thời gian không quá 15 ngày).

Đối tượng thực hiện: Chủ đầu tư dự án.

Cơ quan thực hiện:

        + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thị xã.

        + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đô thị.

        + Cơ quan phối hợp: UBND xã, phường nơi có dự án.

Kết quả thực hiện:

- Hồ sơ phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án đầu tư xây dựng.

Lệ phí: Thu chi phí theo Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

    - Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

    - Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

    - Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

    - Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.