Qui trình đầu tư

Thứ Sáu (14/12/2018 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 735

Cỡ chữ:

Quy Trình cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng

NỘI DUNG QUY TRÌNH


- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch.

+ Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch (Đối với khu đất đã được cấp thẩm quyền giao đất cho các chủ quản lý sử dụng; Các dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị, trừ nhà ở riêng lẻ của hộ gia định, các nhân; Các dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị đối với một lô đất; Sơ đồ vị trí địa điểm, phạm vi ranh giới khu đất đề nghị cấp phép quy hoạch thể hiện trên bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500-1/200, hoặc bản đồ quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt).

+ Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị;

+ Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư;

+ Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án (bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

Thời hạn giải quyết:

 Không quá 45 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (Cơ quan quản lý quy hoạch thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến các cơ quan liên quan thời gian không quá 30 ngày; Ủy ban nhân dân thị xã xem xét và cấp giấy phép quy hoạch trong thời gian không quá 15 ngày).

Đối tượng thực hiện: Chủ đầu tư dự án.

Cơ quan thực hiện:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thị xã.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đô thị.

+ Cơ quan phối hợp: UBND xã, phường nơi có dự án.

Kết quả thực hiện:

- Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung.

- Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ.

Lệ phí : 2.000.000đ/giấy phép (Theo quy định của Bộ Bộ Tài chính )

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung

  - Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  +  Luật Quy hoạch đô thị.

  + Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

  + Thông tư số 23/2012/TT-BTC ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính hướng dẩn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

  + Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh Bình Dương, Ban hành Quy định về việc cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương.