Chỉ đạo - Điều hành UBND

Thứ Sáu (08/11/2019 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 543

Cỡ chữ:

Công văn số 3266/UBND-KT ngày 02/10/2019 Về việc phát động Phong trào giảm thiểu chất thải nhựa trong cơ quan hành chính, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp

** Đính kèm: Công văn số 3266/UBND-KT ngày 02/10/2019