Chỉ đạo - Điều hành HĐND

Thứ Năm (28/07/2022 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Thông báo tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh, thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh và HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-HĐND, ngày 27/5/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm (thường lệ giữa năm 2022)- HĐND tỉnh Bình Dương khóa X;

          Thực hiện Công văn số 140/HĐND-VP, ngày 12/7/2022 của Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022.

          Sau khi thống nhất với Ban thường trực UBMTTQVN thành phố, Thường trực HĐND thành phố Thuận An thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của đại biểu HĐND tỉnh khóa X và HĐND thành phố thuận An khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

 

I. THỜI GIAN TIẾP XÚC

Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

Ngày 02/08/2022: (Thứ Ba)

- Sáng: Lái Thiêu; An Sơn;

- Chiều: Bình Nhâm; Bình Chuẩn; Bình Hòa;

 

Ngày 03/08/2022: (Thứ Tư)

- Sáng: An Thạnh; Vĩnh Phú;

- Chiều: Thuận Giao; Hưng Định; An Phú;

 

II. ĐỊA ĐIỂM TIẾP XÚC

Tại Hội trường UBND các xã- phường.

 

III. NỘI DUNG TIẾP XÚC

1. Báo cáo (tóm tắt) đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

2. Thông báo kết quả kỳ giữa năm 2022- HĐND tỉnh khóa X và HĐND thành phố khóa XII.

3. Thông báo kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến tại buổi  tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2022- HĐND tỉnh khóa X và HĐND thành phố khóa XII.

  1. Ý kiến đóng góp và kiến nghị của cử tri.
5. Đại biểu HĐND tỉnh, thành phố tiếp thu và giải trình những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

** Đính kèm văn bản: Thông báo số 16/TB-HĐND về tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh, thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh và HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.