Chỉ đạo - Điều hành HĐND

Thứ Sáu (08/11/2019 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 526

Cỡ chữ:

Kế hoạch số 3614/KH-HĐPH ngày 23/10/2019 về KH tổ chức triển khai Luật Đầu tư công trên địa bàn thị xã Thuận An

** Đính kèm: Kế hoạch số 3614/KH-HĐPH ngày 23/10/2019

Các tin bài khác: