Tham vấn ý kiến nhân dân

Thứ Tư (16/10/2019 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 894

Cỡ chữ:

Công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Thuận An

Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Công văn số 3415/UBND-KT ngày 10/10/2019 về việc lấy ý kiến người dân đối với kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Thuận An.

Công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Thuận An, cụ thể như sau:

 - Nội dung công bố công khai:

+ Kế hoạch sử dụng đất, danh mục các dự án, công trình thực hiện trong năm 2020;

+ Chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục các dự án, công trình thực hiện trong năm 2020;

+ Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 (tỉlệ 1/10.000);

- Thời gian lấy ý kiến nhân dân dân công khai ai 30 ngày kể từ ngày công khai lấy ý kiến trên cổng thông tin điện tử thị xã.

Hình thức thu nhận ý kiến của nhân dân: Mọi góp ý của đơn vị, tổ chức và cá nhân gửi về UBND thị xã Thuận An thông qua Phòng Văn hóa thông tin email vhttthuanan@binhduong.gov.vn; Phòng Tài nguyên môi trường tnmt.ta@binhduong.gov.vn và UBND các xã phường:

1/ Phường Bình Chuẩn: binhchuan@binhduong.gov.vn

2/ Phường Lái Thiêu: laithieu@binhduong.gov.vn

3/ Phường An Phú: anphu@binhduong.gov.vn

4/ Phường Bình Hòa: binhhoa@binhduong.gov.vn

5/ Phường Bình Nhâm: binhnham@binhduong.gov.vn

6/ Phường Hưng Định: hungdinh@binhduong.gov.vn

7/ Phường An Thạnh: anthanh@binhduong.gov.vn

8/ Phường Thuận Giao: thuangiao@binhduong.gov.vn

9/ Phường Vĩnh Phú: vinhphu@binhduong.gov.vn

10/ Xã An Sơn: anson@binhduong.gov.vn

Hoặc gửi văn bản trực tiếp về Phòng Tài Nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa thông tin hoặc về Ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn thị xã Thuận An.

Các tin bài khác: