Thông tin tổng hợp

Thứ Ba (14/07/2020 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường Bình Hòa

DANH SÁCH CÔNG CHỨC LÀM VIỆC
TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA PHƯỜNG BÌNH HÒA

 

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Phụ trách

1

Ngô Trọng Nghĩa

Chủ tịch UBND

Phường Bình Hòa

0903.874.961

Tổ trưởng

2

Trương Thanh Trọng

Công chức

Văn phòng – Thống kê

0927.793.369

Tổ phó

3

Cao Thanh Thủy

Công chức

Văn hóa – Xã hội

0931.298.389

Thành viên

4

Phan Hồng Việt

Công chức

Tư pháp – Hộ tịch

0996.061.079

Thành viên

5

Võ Quốc Phong

Công chức

Địa chính – Xây dựng

0918.765.118

Thành viên

6

Huỳnh Văn Sơn

Công chức

Văn phòng – Thống kê

0938.477.437

Thành viên


Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 0 4 1 9 4 1 5