Thông tin tổng hợp

Thứ Năm (26/07/2018 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 15681

Cỡ chữ:

Danh sách người phát ngôn

STT​

Họ và tên

Chức vụ​

Đơn vị

Điện thoại

Địa chỉ thư công vụ

A. UBND thị xã Thuận An​

1

Nguyễn Thanh Tâm

Chủ tịch UBND

Thành phố Thuận An

0913.644.919

tamnt.lt@binhduong.gov.vn

B. UBND các xã, phường thuộc thị xã Thuận An

1

Tôn Quang Vinh

Chủ tịch UBND

Phường Bình Chuẩn

0913.933.261

vinhtq@binhduong.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Hội

Chủ tịch UBND

Phường Thuận Giao

0978.625.445

hoint@binhduong.gov.vn

3

Lê Anh Vũ

Chủ tịch UBND

Phường An Thạnh

0917.221.122

vula@binhduong.gov.vn

4

Ngô Trọng Nghĩa

Chủ tịch UBND

Phường Bình Hòa

0913.874.961

nghiant.bh@binhduong.gov.vn

5

Phạm Phú Nam

Chủ tịch UBND

Phường Lái Thiêu

0918.339.335

nampp.lt@binhduong.gov.vn

6

Huỳnh Văn Tánh

Chủ tịch UBND

Phường Hưng Định

0909.242.279

tanhhv@binhduong.gov.vn

7

Quản Văn Bình

Chủ tịch UBND

Phường An Phú

0913.975.440

binhqv@binhduong.gov.vn

8

Võ Huỳnh Ngọc Thủy

Chủ tịch UBND

Phường Bình Nhâm

0937.909.636

thuyvhn@binhduong.gov.vn

9

Nguyễn Thị Ngọc Châu

Chủ tịch UBND

Phường Vĩnh Phú

0983.930.932

chauntn@binhduong.gov.vn

10

Trần Thế Phong

Chủ tịch UBND

Xã An Sơn

0902.715.815

phongtt.ta@binhduong.gov.vn


Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 0 1 7 7 8 4 8