Lịch công tác HĐND - UBND Phường Bình Chuẩn

Hôm nay, Thứ tư ngày 29/03/2023 của tuần 13

Xem lịch theo
Thời điểm

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG BÌNH CHUẨN


   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phường Bình Chuẩn, ngày 24 tháng 03 năm 2023

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND PHƯỜNG BÌNH CHUẨN

TUẦN LỄ TỪ 27/03/2023 – 02/04/2023

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

Thứ hai (27/03/2023)

Sáng

  • 09 giờ, Chủ tịch UBND Tôn Quang Vinh dự họp giải quyết kiến nghị của các ngành (báo cáo thông qua danh mục các tuyến đường, hẻm do nhà nước quản lý trên địa bàn phường Bình Chuẩn; báo cáo thống kê quỹ đất để phát triển công viên cây xanh trên địa bàn thành phố).

Cùng dự: Bộ phận Địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường: đồng chí Nguyễn Minh Vương, đồng chí Nguyễn Văn Hoài Vũ.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thành phố.

Chiều

  • 14 giờ, Chủ tịch UBND Tôn Quang Vinh họp Ban Thường vụ Đảng ủy phường.

Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ phường.

  • 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Trương Tấn Bình dự họp thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II/2023; dự thảo báo cáo rà soát, đánh giá sơ bộ hiện trạng phát triển đô thị thành phố Thuận An theo tiêu chí đô thị loại II và dự thảo lập đề án đề nghị công nhận thành phố Thuận An là đô thị loại II.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – UBND thành phố.


Thứ ba (28/03/2023)

Sáng

  • 07 giờ 30, Chủ tịch UBND Tôn Quang Vinh, tiếp dân.

Cùng dự: Công chức Tư pháp – Hộ tịch, Địa chính – Xây dựng.

Địa điểm: Điểm tiếp công dân phường.

Chiều

  • 14 giờ, Chủ tịch UBND Tôn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND Trương Tấn Bình dự Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 (hình thức trực tuyến).

Cùng dự: Cán bộ công chức phường.

Địa điểm: Hội trường – Trung tâm Văn hóa thể thao phường.


Thứ tư (29/03/2023)

Sáng

  • 08 giờ, Chủ tịch UBND Tôn Quang Vinh dự Hội nghị triển khai Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị "Quy định một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng" và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW, ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị do Tỉnh ủy tổ chức.

Địa điểm: Hội trường – Trường Chính trị tỉnh.

Chiều

  • 14 giờ 30, Ủy quyền công chức Địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường Nguyễn Minh Vương dự họp Hội đồng tư vấn tách thửa.

Địa điểm: Phòng họp số 3 – UBND thành phố.


Thứ năm (30/03/2023)

Sáng

  • 08 giờ, Chủ tịch UBND Tôn Quang Vinh họp Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc các Đoàn thể phường.

Địa điểm: Phòng họp – UBND phường.

Chiều

  • 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Trương Tấn Bình dự giao ban khối Văn hóa – Xã hội quý I/2023.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thành phố.


Thứ sáu (31/03/2023)

Cả ngày

Chủ tịch UBND Tôn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND Trương Tấn Bình xử lý công việc tại cơ quan.


Thứ bảy (01/04/2023)

Sáng

07 giờ 30, Chủ tịch UBND Tôn Quang Vinh trực giải quyết hành chính./.


Chủ nhật (02/04/2023)

Cả ngày

07 giờ, Chủ tịch UBND Tôn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND Trương Tấn Bình tổ chức bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2023 - 2025./.