Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch


Lĩnh vực

Tỉnh

Huyện

Tổng

Lĩnh vực Du lịch

26

   

26

Dịch vụ du lịch khác

5

   

5

Lữ hành

20

   

20

Lưu trú du lịch

1

   

1

Lĩnh vực Gia đình

12

6

 

18

Gia đình

12

6

 

18

Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo

3

   

3

Khiếu nại

2

   

2

Tố cáo

1

   

1

Lĩnh vực Thể dục thể thao

25

 

1

26

Thể dục thể thao

25

 

1

26

Lĩnh vực Văn hóa

45

7

2

54

Di sản văn hóa

14

   

14

Điện ảnh

2

   

2

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

7

   

7

Nghệ thuật biểu diễn

7

   

7

Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh

3

   

3

Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

1

   

1

Thư viện

1

1

1

3

Văn hóa cơ sở

8

6

1

15

Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

2

   

2

Tổng

111

13

3

127