Sở Xây dựng


Sở Xây dựng

 

 

 

 

 

Tỉnh

Huyện

Tổng

 Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

27

13

 

40

về Giám định tư pháp xây dựng

3

   

3

về Cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề

4

   

4

về Cấp giấy phép xây dựng (đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trục đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài)

14

   

14

về Quản lý chất lượng công trình xây dựng

1

   

1

về Thẩm định dự án, thiết kế, dự toán

3

1

 

4

về Cấp Giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài

2

   

2

về Cấp giấy phép xây dựng (trừ các công trình thuộc thẩm quyền giải quyết cấp giấy phép của cấp trung ương, cấp tỉnh)

 

12

 

12

Lĩnh vực Vật liệu xây dựng

1

   

1

Vật liệu xây dựng

1

   

1

Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật

 

1

 

1

Hạ tầng kỹ thuật

 

1

 

1

Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản

3

   

3

Kinh doanh bất động sản

3

   

3

Lĩnh vực Nhà ở

11

 

2

13

Nhà ở

11

 

2

13

Lĩnh vực Phát triển đô thị

4

   

4

Phát triển đô thị

4

   

4

Lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc

3

3

 

6

Quy hoạch – Kiến trúc

3

3

 

6

Tổng

49

17

2

68