Sở Tài nguyên và Môi trường


Lĩnh vực

Tỉnh

Huyện

Tổng

Lĩnh vực Cung cấp tài liệu lưu trữ

1

 

 

1

Lĩnh vực Đất đai

31

24

1

56

Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản

25

1

 

26

Lĩnh vực Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

3

 

 

3

Lĩnh vực Khoáng sản

 

 

1

1

Lĩnh vực Môi trường

18

2

4

24

Lĩnh vực Tài nguyên nước

17

10

1

28

Tổng

95

37

7

139