Thủ tục hành chính cấp xã của Sở Ngoại vụ


Lĩnh vực – Thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Lĩnh vực khác

 

1

Thủ tục cấp Giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam