Thủ tục hành chính cấp huyện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Lĩnh vực - Thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Lĩnh vực Kiểm lâm

 

1

Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi  động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

 

2

Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

 

3

Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

 

4

Cấp giấy phép vận chuyển gấu

 

5

Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng

 

6

Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng

 

7

Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

 

8

Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.

 

9

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch ỦBND cấp huyên, UBND cấp xã đầu tư

 

10

Đóng dấu búa Kiểm lâm

 

11

Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

 

12

Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

 

13

Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của của hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn.

 

14

Thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện

 

15

Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

 

16

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu.

 

17

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với:  lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến lâm sản sau chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; động vật rừng được gây nuôi trong nước; bộ phận, dẫn xuất của chúng

 

18

Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường

 

Lĩnh vực Phát triển nông thôn

 

19

Công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”

 

20

Công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”

 

21

Công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”

 

22

Thu hồi giấy công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương”

 

Lĩnh vực Quản lý chất lượng

 

23

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản

 

24

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

 

25

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên trên chứng nhận).

 

26

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn.