Phường An Thạnh: Tổng kết công tác thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy năm 2017
   Sáng ngày 5 tháng 4 năm 2017, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018.

Năm 2017, phường An Thạnh có 4,841/4,877 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 99.26%, trong đó có 526 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền và 226/228 cơ sở trọ đạt văn hóa, đạt 99.12% .

Trong năm, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường thực hiện 113 cuộc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với gần 8 ngàn lượt người tham dự, phát động 100% hộ dân đăng ký thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với tiêu chí chấp hành pháp luật, đoàn kết tương thân tương ái giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật để đạt khu phố văn hóa và gia đình văn hóa.

Bên cạnh đó, ban vận động phường đã triển khai thực hiện có hiệu quả 05 nội dung của cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các tiêu chuẩn “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, các mô hình “Khu phố không rác”, “Tuyến đường văn minh đô thị” thông qua việc tuyên truyền người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong việc cưới việc tang và lễ hội; thành lập 07 tổ tự quản bảo vệ môi trường vận động nhân dân cùng tham gia 87 đợt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường không vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi, xây dựng môi trường Xanh sạch đẹp tại địa phương.

Ban vận động phong trào đời sống văn hóa phường sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong năm 2018.

Dịp này có 10 cá nhân được UBND phường khen có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đơ sống văn hóa” năm 2017./.

Ngọc Như

In      Gửi tới Trở về
Xem bài viết theo ngày Đầu trang