Chi cục Thuế TX. Thuận An: Truy thu thuế gần 17 tỷ 870 triệu đồng

Sáng ngày 30-1, Chi cục Thuế thị xã Thuận An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thuế năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm  2017, Chi cục thuế thị xã thực hiện tổng thu ngân sách nhà nước hơn 1.624 tỷ đồng tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2016, đạt trên 104% so với kế hoạch Cục thuế tỉnh giao và đạt trên 116% so với chỉ tiêu HĐND giao. Trong đó thu ngoài quốc doanh trên 667 tỷ đồng đạt hơn 85% kế hoạc pháp lệnh cục thuế giao, thu tiền sử dụng đất trên 423 tỷ đồng đạt 150% chỉ tiêu cục thuế giao và đạt trên 211% so với chỉ tiêu HĐND thị xã giao.

Bên cạnh đó, Chi cục thuế cũng tăng cường công tác kiểm tra quyết toán thuế của gần 550 đơn vị. Qua kiểm tra truy thu gần 17 tỷ 870 triệu đồng. Về công tác nợ thuế, tổng nợ đọng thuế đã thu năm 2017 gần 535 tỷ 610 triệu đồng; tổng nợ đọng thuế đến cuối tháng 12/2017 trên 202 tỷ đồng.

Trong năm 2018, Chi cục thuế thị xã Thuận An tiếp tục phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách do Cục thuế tỉnh và HĐND thị xã giao; nâng cao chất lượng quản lý thuế, công tác quản lý nợ thuế, công tác kiểm tra, chống thất thu,…; quán triệt Chị thị 03 của Bộ trưởng Bộ tài chính về tăng cường kỷ luật, kỹ cương nội bộ ngành, đổi mới phương pháp làm việc, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ,…

                   VĂN TIẾN
In      Gửi tới Trở về
Xem bài viết theo ngày Đầu trang