hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 13 – khóa XI (mở rộng)
   Sáng ngày 4/10, Thị ủy Thuận An đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 13 – khóa XI (mở rộng).

   Từ đầu năm đến nay, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Thuận An đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm và đã đạt được kết quả khả quan trên lĩnh vực dịch vụ thực hiện được 32.806 tỷ đồng, đạt 75,03%, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2016; Đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện 185,615 tỷ đồng, đạt 51,51% kế hoạch; Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm thị xã dạt 2.421 tỷ đồng, đạt 70,31% dự toán tỉnh giao; Tổng chi ngân sách hơn 677,35 tỷ đồng, đạt 59,71% dự toán ngân sách tỉnh giao. Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững.


 Ảnh: Lãnh đạo Thị ủy Thuận An đã trao Huy hiệu 30,40,45,50 và 55 tuổi Đảng cho 67 Đảng viên trên địa bàn thị xã.

   Cũng trong 9 tháng đầu năm Ban thường vụ thị ủy đã kịp thời lãnh đạo tổ chức các chủ trương, quy định của Đảng và nhà nước về các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Qua đó đã góp phần tăng cường nhận thức trong tổ chức thực hiện các chủ chương, Nghị quết đề ra. Công tác kết nạp Đảng được được các cấp ủy thực hiện chủ động hơn. Đến nay, Ban thường vụ Thị ủy đã xét kết nạp được 136 Đảng viên, đạt 85% chỉ tiêu Nghị quyết năm. Bên cạnh đó, Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp còn tổ chức kiểm tra, giám sát đối với 36 tổ chức Đảng và 36 Đảng viên về một số nội dung như: công tác xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ thị xã, Nghị quyết hội nghị lần thứ IV của BCCHTW Đảng khóa XII;  việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống; việc chấp hành quy định điều lệ Đảng… Qua kiểm tra các tổ chức Đảng và Đảng viên cơ bản đã thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, theo đó cấp ủy đã kết luận rõ ưu, khuyết điểm của các Đảng viên, và đưa ra những biện pháp khắc phục, sửa chữa.

  Nhằm vinh danh các Đảng viên kiên trung với Đảng, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ Quốc. Lãnh đạo Thị ủy Thuận An đã trao Huy hiệu 30,40,45,50 và 55 tuổi Đảng cho 67 Đảng viên trên địa bàn thị xã.

Hà Thu – Minh Trí
In      Gửi tới Trở về
Xem bài viết theo ngày Đầu trang