Tổ chức tập huấn công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  Sáng ngày 25-5, Phòng tư pháp thị xã Thuận An  phối hợp Trung tâm bồi dưỡng chính trị tx tổ chức hội nghị tập huấn công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho trên 100 học viên là thủ trưởng các ngành, phòng, ban, cán bộ, công chức, viên chức phụ trách tham mưu công tác xử lý vi phạm hành chính thị xã đến các xã phường, chủ tịch UBND và lực lượng công an của 10 xã phường.

Theo đó, các học viên đã được nghe báo cáo viên truyền đạt các nội dung như: Một số vấn đề chung về theo dõi thi hành pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kế hoạch liên ngành về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Xem xét tính hợp pháp; tính thống nhất, tính đồng bộ và tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật; Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật; xây dựng báo cáo theo dõi thi hành pháp luật;  Sự phối hợp và huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; Thực trạng và các giải pháp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Đồng thời, tại lớp tập huấn các học viên còn trao đổi, thảo luận, phản ánh với báo cáo viên một số các vấn đề hạn chế, những khó khăn từ thực tiễn triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị của từng địa phương để cùng tháo gỡ, từ đó triển khai thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính một cách kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn toàn thị xã.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ làm công tác theo dõi tình hình hình thi hành pháp luật, góp phần thiết thực triển khai thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật ngày càng hiệu quả hơn trong thời gian tới./.

Minh Trí
In      Gửi tới Trở về
Xem bài viết theo ngày Đầu trang