Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của thị xã Thuận An
1. Quyết định về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2018.
2. Phụ lục dự toán năm 2018.
In      Gửi tới Trở về
 
Các tin đã đưa
   Kết quả trúng tuyển công chức trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã thị xã Thuận An năm 2017 (00:00 - 04/01/2018)
   Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (00:00 - 08/10/2014)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang