Kết quả trúng tuyển công chức trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã thị xã Thuận An năm 2017
Ngày 29/12/2017 vừa qua, dựa theo kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 trên địa bàn thị xã, được tổ chức vào ngày 25 và ngày 26 tháng 10 năm 2017, phê duyệt trúng tuyển đối với 24 thí sinh:
- DANH SÁCH THÍ SINH TRÙNG TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ THUẬN AN.
In      Gửi tới Trở về
 
Các tin đã đưa
   Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (00:00 - 08/10/2014)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang