Quy hoạch phân khu đô thị phường An Phú
* Quyết định quy hoạch phân khu đô thị phường An Phú
1. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
2. Quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng
3. Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật
4. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
In      Gửi tới Trở về
Xem bài viết theo ngày Đầu trang