Lịch làm việc UBND thị xã từ 16/4/2018 – 21/4/2018

    ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THỊ XÃ THUẬN AN                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thuận An, ngày  13  tháng  4  năm  2018

 

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 16/4/2018 – 21/4/2018

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

 

THỨ HAI 16/4/2018

Sáng:

- 06 giờ 30, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018.

Địa điểm: Trung tâm Văn hoá Thông tin – Thể thao thị xã.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử, Phó Chủ tịch HĐND Trần Đình Minh Phước dự Hội nghị đóng góp dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi); dự thảo Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

Địa điểm: Hội trường Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội – Tầng 20, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự tiếp và làm việc với lãnh đạo Chi cục Thuế tỉnh, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh về công tác nhân sự.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

THỨ BA 17/4/2018

Sáng:

 

- Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm tiếp dân

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Tổ Trợ giúp pháp lý.

LĐVP: Liên, VP: Thúy.  

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Hội nghị Báo cáo viên quý I/2018.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một.

- 08 giờ 30, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử khảo sát các công trình thủy lợi trên địa bàn thị xã

Mời dự: Lãnh đạo Phòng Kinh tế

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.

VP: Nhân.

- 08 giờ, Ủy quyền Trưởng Phòng Kinh tế dự họp góp ý dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương”, Luật Quy hoạch và trình tự giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến các sở, ngành.

Địa điểm: Hội trường A, Sở Công thương – Trung tâm Hành chính tỉnh.

- Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Nội vụ dự Lễ kỷ niệm 49 năm ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam, sơ kết công tác Quý I/2018 của Hội Người mù thị xã.

Địa điểm: Hội Người mù thị xã.

Chiều:

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương giám sát công tác giảm nghèo-bảo trợ xã hội trên địa bàn thị xã.

LĐVP: Huyền.

Địa điểm: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm nghe báo cáo thông qua Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 Khu nhà ở thương mại Bình Minh (Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Bình Minh);

Sau đó, thông qua Quy hoạch Tổng mặt bằng 1/500 Khu dân cư Nhuận Thái Bình Hòa (Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Nhuận Thái).

Giao Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND phường Bình Hoà, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Bình Minh, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Nhuận Thái.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã

LĐVP: Liên; VP: Giàu.

THỨ TƯ 18/4/2018

Sáng:

- 08 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban Thường vụ Thị ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm dự tập huấn các văn bản của UBND tỉnh: Công văn số 1354/UBND-KTN ngày 03/4/2018 về việc tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 về việc phê duyệt Đề án tăng cường quản lý, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. (cả ngày)

Địa điểm: Công viên Văn hóa Thanh Lễ.

VP: Giàu.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử dự họp UBND tỉnh về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2017 và kết quả rà soát chế độ, chính sách do các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

- 08 giờ, Ủy quyền Trưởng Phòng Kinh tế dự họp về việc thông báo đến các hộ dân mức độ ảnh hưởng khi thi công không kịp thông dòng trước mùa mưa lũ năm 2018 tuyến rạch Cu Đinh, rạch Chòm Sao và rạch Cây Trâm, Dự án Trục thoát nước Chòm Sao – Suối Đờn.

Địa điểm: UBND phường Hưng Định.

THỨ NĂM 19/4/2018

Sáng:

 - 08 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp thông qua Kế hoạch tổ chức Lễ hội “Lái Thiêu mùa trái chín” năm 2018.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện Thường trực Thị ủy; lãnh đạo: UB.MTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thị Đoàn; lãnh đạo các ngành: Văn hóa và Thông tin, Tài chính – Kế hoạch, Công an, Quân sự, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Y tế, Đội Quản lý thị trường số 2, Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao, Đài Truyền thanh, Điện lực, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 2, Trung tâm Y tế; lãnh đạo UBND các xã, phường: An Sơn, Hưng Định, Bình Nhâm, An Thạnh; lãnh đạo Công ty tổ chức sự kiện GL

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Vân, VP: Tuyền.

Chiều:

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm làm việc với Tổng Công ty Becamex về việc bồi thường đất thuộc Công trình Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore liên quan đến khu đất có diện tích 3.086m2 thuộc thửa 123, tờ bản đồ D2, toạ lạc phường Bình Hoà có nguồn gốc của hộ ông Lưu Văn Ra quản lý sử dụng.

Sau đó, nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo giải quyết đơn ông Mai Trúc Lê (phường Lái Thiêu); kiến nghị việc thẩm định nhu cầu, điều kiện giao, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Giao Thanh tra và Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Thanh Tra, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND các phường: Bình Hoà, Lái Thiêu và Tổng Công ty Becamex.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Liên; VP: Giàu.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử làm việc với UBND phường Lái Thiêu về chỉ số cải cách hành chính và ISO.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Kinh tế, Nội vụ.

Địa điểm: UBND phường Lái Thiêu.

LĐVP: Trọng; VP: Tùng.

THỨ SÁU 20/4/2018

Sáng:

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 04/2018 thông qua các nội dung: Dự thảo Báo cáo Chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 04/2018 của UBND tỉnh; Chương trình làm việc tháng 05/2018 của UBND tỉnh; Dự thảo Đề án nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng; Chính sách hỗ trợ đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương về tình hình tổ chức triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 và một văn bản có liên quan; tình hình kinh tế tập thể trên địa bàn năm 2018.

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch  chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo kinh tế tập thể gồm lãnh đạo: Ban Dân vận thị ủy, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiên binh thị xã, Thị đoàn; lãnh đạo các ngành: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế, Quản lý đô thị, Trạm Khuyến nông liên huyện, Trạm Chăn nuôi và thú y thị xã, Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật.   

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Huyền; VP: Nhân.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm họp Hội đồng tư vấn tách thửa.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Thanh Tra, Kinh tế, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND các phường: Lái Thiêu, Bình Nhâm, An Phú, Bình Chuẩn.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

LĐVP: Liên; VP: Giàu.

Chiều:

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử nghe báo cáo thông qua quy hoạch bến thủy nội địa - Bến Cầu Ngang.

Sau đó, nghe báo cáo thông qua phương án quy hoạch 2 khu tái định cư: Khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa và Khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa.

Giao Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND phường Hưng Định, Chủ tịch UBND phường Bình Hòa.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã

LĐVP: Huyền, Liên; VP: Giàu.

THỨ BẢY 21/4/2018

Sáng:

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quí Trọng; Chuyên viên Nguyễn Văn Dũng; La Hồng Phúc trực cơ quan.

 

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH

 CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Dương Thuý Huyền

 

In      Gửi tới Trở về
 
Các tin đã đưa
   Lịch làm việc UBND thị xã từ 09/4/2018 – 14/4/2018 (00:00 - 07/04/2018)
   Lịch làm việc UBND thị xã từ 02/4/2018 – 07/4/2018 (00:00 - 31/03/2018)
   Lịch làm việc UBND thị xã từ 26/3/2018 – 31/3/2018 (00:00 - 24/03/2018)
   Lịch làm việc UBND thị xã từ 19/3/2018 – 24/3/2018 (00:00 - 19/03/2018)
   Lịch làm việc UBND thị xã từ 12/3/2018 – 17/3/2018 (00:00 - 10/03/2018)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang