Lịch làm việc từ 18/9/2017 – 23/9/2017

           ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           THỊ XÃ THUẬN AN                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Thuận An, ngày  15  tháng  9  năm  2017

 

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 18/9/2017 – 23/9/2017

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

THỨ HAI 18/9/2017

Sáng:

- 07 giờ 30, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 – khoá VIII.

Mời: Phó Ban Pháp chế và Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã cùng dự.

Địa điểm:  Hội trường A - UBND thị xã.

LĐVP

Chiều:

- 14 giờ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp nghe báo cáo quy hoạch bến thuỷ Sông Sài Gòn (nội dung 1). Bố trí tái định cư do ảnh hưởng giải toả xây dựng công trình Trục thoát nước Chòm Sao – Suối Đờn (nội dung 2). Xin kinh phí mua sắm ôtô cho UBND xã An Sơn (nội dung 3).

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài chính Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất và Chủ tịch UBND xã An Sơn.

Sau đó, nghe báo cáo các nội dung phục vụ công tác đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ vườn cây ăn trái trên địa bàn xã An Sơn.

Giao Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo Phòng Kinh tế.  

.Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP và các chuyên viên.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự họp về việc bàn giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức nhân sự, địa điểm, cơ sở vật chất và trang thiết bị của các Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Kỹ thuật và Hướng nghiệp cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã.

Mời: Lãnh đạo các ngành: Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ cùng dự.

Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo (Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương).

THỨ BA 19/9/2017

Sáng:

 

- 07 giờ 30, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu dự Hội nghị sơ kết 14 năm hoạt động của lực lượng phản ứng nhanh bán chuyên trách trên địa bàn thị xã Thuận An (có thư mời riêng).

Địa điểm: Hội trường Công an thị xã.

LĐVP: Trọng, VP: Nam

- 08 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự khảo sát với Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đối với Trường THPT chuyên Hùng Vương, Trường THPT chất lượng cao, Trường THCS tạo nguồn.

Địa điểm: Trường THPT Trịnh Hoài Đức và Trường THCS Trần Đại Nghĩa.

- Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm thị xã tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã. Lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Tổ Trợ giúp pháp lý.

LĐVP: Liên, VP: Thúy.

Chiều:

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương dự giám sát với Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đối với Trường THPT chuyên Hùng Vương, Trường THPT chất lượng cao, Trường THCS tạo nguồn.

Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban chỉ đạo Công tác Tôn giáo thị xã đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng năm 2017.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị uỷ.

THỨ TƯ 20/9/2017

Sáng:

 

- 08 giờ, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử dự nghe báo cáo công tác chuẩn bị đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với nhân dân xã An Sơn về chính sách hỗ trợ vườn cây ăn trái trên địa bàn xã An Sơn.

Mời dự: Thường trực Thị uỷ; lãnh đạo các ngành: Kinh tế, Công an; Bí thư Đảng uỷ và Chủ tịch UBND xã An Sơn.

Địa điểm: Phòng họp C – UBND tỉnh.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm chủ trì nghe báo cáo việc xin tách thửa của ông Lê Quang Thắng, Lê Quang Thịnh, Trương Đình Thắng và Nguyễn Thị Tiên, đất toạ lạc phường Bình Chuẩn.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo.

Sau đó, nghe UBND phường Lái Thiêu báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý các hộ lấn, chiếm đất công trong dự án Khu trung tâm Văn hoá Thể dục Thể thao thị xã (Chùa Thiên Phước cũ)

Giao UBND phường Lái Thiêu chuẩn bị nội dung báo cáo.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND phường Bình Chuẩn, Lái Thiêu.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Liên; VP: Giàu.

Chiều:

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, Tổ Trọng tài hội thao nghiệp vụ PCCC năm 2017 (có thư mời riêng).

Giao Phòng Cảnh sát PC&CC số 2 chuẩn bị nội dung.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Uý, VP: Nam          

THỨ NĂM 21/9/2017

Sáng:

-  07 giờ 30, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban Thường vụ Thị uỷ.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị uỷ.

- 08 giờ 30, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử khảo sát các công trình thủy lợi trên địa bàn thị xã

 Mời dự: Lãnh đạo Phòng Kinh tế.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.

VP: Nhân.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng, quản lý, huấn luyện Dự bị động viên năm 2017.

Địa điểm: Hội trường Sư Đoàn 7 (phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một).

Chiều:

- 13 giờ 30, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương họp giao ban Thường trực Thị uỷ.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị uỷ.

LĐVP: Uý.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự với Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg và công tác quản lý giáo dục mầm non ngoài công lập.

Địa điểm:Trường Mầm non 3/2 (phường Bình Hòa), Trường Mầm non Hài Mỹ (phường Bình Chuẩn).

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử dự Hội nghị giao ban đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ và công tác đóng quân canh phòng 9 tháng đầu năm 2017, triển khai phương hương, nhiệm vụ quý IV năm 2017 trên địa bàn thị xã.

Địa điểm: Hội trường Lữ Đoàn 94, phường Bình Hoà, thị xã Thuận An.

THỨ SÁU 22/9/2017

Sáng:

- 07 giờ 30, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu giám sát Đảng uỷ và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu về thực hiện nâng cấp, chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh sạch đẹp và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Địa điểm: UBND phường Lái Thiêu.

LĐVP: Liên.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử tiếp Đoàn kiểm tra liên ngành của Sở Tư pháp về công tác hỗ trợ doanh nghiệp và xử lý vi phạm hành chính năm 2017.

 Mời dự: Thường trực HĐND thị xã, Lãnh đạo UB.MTTQVN thị xã; lãnh đạo các ngành: Tư pháp, Kinh tế, Tài nguyên & Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Uý; VP: Mai.

Chiều:

- 14 giờ, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm họp nghe báo cáo công tác đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm 2017.

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp các ngành có liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo.

Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, Kho bạc Nhà nước thị xã.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Úy; VP: Hiệp.

THỨ BẢY 23/9/2017

Sáng:

- Phó Chánh Văn phòng Lê Thị Kim Liên; Chuyên viên Nguyễn Văn Dũng; La Hồng Phúc trực cơ quan.

 

 

TL. CHỦ TỊCH

 KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Đỗ Thị Bạch Vân

 

In      Gửi tới Trở về
 
Các tin đã đưa
   Lịch làm việc từ 11/9/2017 – 16/9/2017 (00:00 - 11/09/2017)
   Lịch làm việc từ 04/9/2017 – 09/9/2017 (00:00 - 03/09/2017)
   Lịch làm việc từ 28/8/2017 – 02/9/2017 (00:00 - 26/08/2017)
   Lịch làm việc từ 21/8/2017 – 26/8/2017 (00:00 - 18/08/2017)
   Lịch làm việc từ 14/8/2017 – 19/8/2017 (00:00 - 14/08/2017)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang