Lịch làm việc từ 21/4/2017 - 01/5/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ THUẬN AN                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc               

                                                                                                                                     Thuận An, ngày  21  tháng  4  năm  2017

 

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 24/4/2017 – 01/5/2017

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

 

THỨ HAI 24/4/2017

Sáng:

- 09 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử họp Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn thị xã.

Giao Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thành viên Hội đồng xét công nhận danh hiệu theo Quyết định số 2340/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của Chủ tịch UBND thị xã là Lãnh đạo các ngành: Kinh tế, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa – Thông tin và Ủy ban MTTQ VN thị xã.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã

VP: Nhân

Chiều: 

- 14 giờ, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu làm việc với các ngành về công tác chuẩn bị lễ 30/4 và công bố thị xã Thuận An đạt đô thị loại III.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Công an, Quân sự, Văn hoá và Thông tin, Đài Truyền thanh, Quản lý đô thị, Tài chính Kế hoạch, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Uý, Vân; VP: Tuyền.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm dự bàn giao nhiệm vụ của Chủ tịch UBND phường An Thạnh.

Địa điểm: UBND phường An Thạnh

THỨ BA 25/4/2017

Sáng:

 

- 08 giờ, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương dự tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Công an, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý dự án, Quản lý đô thị, Kinh tế, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Địa điểm: UBND phường Vĩnh Phú.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thị xã thông qua báo cáo kết quả hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2017.

Giao Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thành viên Hội đồng quản trị gồm lãnh đạo: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thị Đoàn, Hội Cựu Chiến binh; lãnh đạo các ngành: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính – Kế hoạch, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội, Chủ tịch UBND các xã, phường.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Vân; VP: Tuyền.

- Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã, Ban Kinh tế- Xã hội HĐND thị xã. Lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Tổ Trợ giúp pháp lý.

LĐVP: Liên; VP: Thúy.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm làm việc với Công ty Tokyu – Becamex (dự án xây dựng tuyến xe buýt nhanh BRT).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều:

- 14 giờ, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương dự tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Công an, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý dự án, Quản  lý đô thị, Kinh tế, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Địa điểm: UBND phường Bình Nhâm.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự trao nhà Đại đoàn kết tại xã An Sơn.

Địa điểm: Tập trung tại UBND xã An Sơn.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm chủ trì nghe báo cáo và góp ý kiến đồ án điều chỉnh quy hoạch khu dân cư Đông Trung, phường Bình Hoà.

Mời dự: Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Bình Hoà và Công ty TNHH Đông Trung.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Liên; VP: Giàu.

THỨ TƯ 26/4/2017

Sáng:

 

- Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban Thường vụ Thị uỷ.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị uỷ.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm họp trao đổi các nội dung liên quan đến ngành xây dựng quý I/2017.

Mời: Lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Quản lý dự án cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B, Sở Xây dựng (Tầng 7, Tháp A, Toà nhà Trung tâm Hành chính tỉnh).

Chiều:

- 13 giờ 30, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu dự trao nhà Đại đoàn kết tại các phường: Lái Thiêu, Bình Nhâm, Hưng Định.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Lái Thiêu.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm làm việc với bà Ngô Thị Lê ngụ 54/4 khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An về nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng thi công công trình trường Tiểu học An Phú 2.

Mời dự: Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND phường An Phú và Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường An Phú.

Sau đó 15 giờ, nghe báo cáo lại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Vương Biên và giải quyết đơn xin giao đất của ông Nguyễn Ngọc Đạt, Nguyễn Văn Châu.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Liên, Trọng; VP: Giàu.

THỨ NĂM 27/4/2017

Sáng:

- 06 giờ 30, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã viếng Khu di tích Lịch sử - Văn hoá Chiến khu Thuận An Hòa.

- 08 giờ 30, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp UBND thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị Thuận An và Chương trình số 12-CT/TU ngày 10/10/2016 của Thị uỷ về phát triển đô thị Thuận An, giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2020.

Giao Phòng Quản lý đô thị và Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung

Mời dự: Các Uỷ viên UBND thị xã.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

LĐVP: Uý; VP: Nhân, Giàu.

Chiều:

- 14 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự họp mặt kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017), Quốc tế Lao động (01/5), 127 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017) và công bố Quyết định thị xã Thuận An đạt đô thị loại III.

Địa điểm: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.

THỨ SÁU 28/4/2017

Sáng:

 

- 06 giờ 30, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (theo Thông báo số 60/TB-UBND ngày 31/3/2017 của UBND thị xã).

- 09 giờ, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu dự họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017), Quốc tế Lao động (01/5) và 127 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017).

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

- Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương dự khảo sát tình hình và kết quả thực hiện việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại các Phòng khám đa khoa tư nhân trên địa thị xã.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.

LĐVP: Vân

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn thị xã và giải quyết đơn yêu cầu bồi thường lãi suất ngân hàng do giải toả để thực hiện công trình Trung tâm Dịch vụ Văn hoá Thể dục Thể thao tổng hợp “Khu B”.

Đề nghị Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung báo cáo.

Sau đó, làm việc các ngành Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất để xử lý các thủ tục trong phát triển quỹ đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn thị xã.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân thị xã; lãnh đạo các ngành: Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án, Kinh tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND phường Lái Thiêu.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

LĐVP: Liên; VP: Giàu.

Chiều:

- Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương dự giám sát tình hình và kết quả thực hiện việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại các Phòng khám đa khoa tư nhân trên địa thị xã.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

LĐVP: Vân


THỨ BẢY 29/4/2017

Sáng:

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quí Trọng; Chuyên viên Nguyễn Thị Huỳnh Mai; La Hồng Phúc trực cơ quan.

THỨ HAI 01/5/2017

Chiều: 

- 18 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Trần Đình Minh Phước dự Lễ khánh thành Trường đua Đại Nam.

Địa điểm: Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến.

 

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Nguyễn Thành Uý

 

In      Gửi tới Trở về
 
Các tin đã đưa
   Lịch làm việc từ 17/4/2017 - 22/4/2017 (00:00 - 15/04/2017)
   Lịch làm việc từ 10/4/2017 - 15/4/2017 (00:00 - 08/04/2017)
   Lịch làm việc từ 03/4/2017 - 08/4/2017 (00:00 - 31/03/2017)
   Lịch làm việc từ 27/3/2017 - 01/4/2017 (00:00 - 27/03/2017)
   Lịch làm việc từ 20/3/2017 - 26/3/2017 (00:00 - 23/03/2017)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang