Lịch làm việc từ 20/02/2017 - 25/02/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ THUẬN AN                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                               Thuận An, ngày  17  tháng 02  năm  2017

 

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 20/02/2017 – 25/02/2017

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

 

THỨ HAI 20/02/2017

Sáng:

              

Chiều:

Chủ tịch Nguyễn Văn Châu họp Ban Thường trực Thị uỷ.        

Địa điểm : Phòng họp số 1 - Thị uỷ.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân – Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017.

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân – Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017 tại Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND thị xã và Thành viên Tổ Thư ký giúp việc cho Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân – Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017 tại Quyết định số 1057/QĐ-HĐ ngày 13/02/2017 của HĐXTDH NGND - NGƯT.

Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã.

 

THỨ BA 21/02/2017

Sáng:

 

- 07 giờ 30, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu dự lễ khai mạc hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, giáo án huấn luyện năm 2017.

Địa điểm: Hội trường Ban Chỉ huy quân sự thị xã.

- 08 giờ, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu tiếp dân

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã; Lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Tổ Trợ giúp pháp lý.

LĐVP: Dũng; VP: Thúy.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử dự khai mạc tập huấn công tác Phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, công chức các ngành tại trụ sở UBND thị xã.

Địa điểm: Phòng họp số 1 - UBND thị xã.

Chiều:

- 14 giờ, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu họp thống nhất một số nội dung trước khi thành lập Đồn Công an Khu Công nghiệp trên địa bàn.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Thông tin chỉ huy – Công an tỉnh.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm họp Hội đồng tư vấn giải quyết tách thửa đất ở.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai và UBND phường: An Thạnh,  Bình Hoà, Lái Thiêu, Thuận Giao, Vĩnh Phú và xã An Sơn.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

LĐVP: Dũng; VP: Giàu.

THỨ TƯ 22/02/2017

Sáng:

 

- Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban Thường vụ Thị uỷ.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị uỷ. điểm{[[[[[

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm dự Hội nghị góp ý các dự án Luật Cảnh vệ; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Địa điểm: Phòng họp Đoàn đại biểu Quốc hội (Tầng 20, Tháp B, Toà nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử nghe báo cáo kết quả triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; dịch vụ tin nhắn thông báo thủ tục hành chính; quy trình, thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận “một cửa” của UBND thị xã trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung tiếp nhận thủ tục hành chính tại Bộ phận “1 cửa”.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Nội vụ, Văn hóa – Thông tin, Tư Pháp, Kinh tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Thuế, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Dũng, VP: Tùng, Liên.   

 Chiều:

- 14 giờ, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu khảo sát kiểm tra tiến độ thi công các công trình: Trường THCS Nguyễn Trung Trực, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ và Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 2.

Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị và Ban Quản lý dự án.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm nghe báo cáo, góp ý quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Cửu Long, phường Bình Hoà.

Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường và UBND phường Bình Hoà và Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ ăn uống Hoàng Danh.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Dũng; VP: Giàu.

THỨ NĂM 23/02/2017

Sáng:

 

- 07 giờ 30, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu dự Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2016 và triển khai công tác năm 2017.

Mời dự: Thành phần tham dự theo Thư mời số 17/TM-UBND ngày 16/02/2017 của UBND thị xã.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

CV: Nam.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch HĐND Trần Đình Minh Phước dự Lễ kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế thị xã Thuận An.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử họp Đoàn kiểm tra liên ngành công tác phòng cháy, chữa cháy để triển khai Kế hoạch tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy theo công điện của Chính phủ.

Giao Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 2 chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành công tác phòng cháy, chữa cháy gồm lãnh đạo các ngành: Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 2, Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Chi cục Thuế, UBND các phường: Lái Thiêu, An Thạnh, Thuận Giao, Bình Hòa.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

VP: Nhân.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm khảo sát các trường hợp hiến đất làm đường, tách thửa chuyển quyền sử dụng đất: Bà Lê Thị Thu (phường Lái Thiêu), bà Đỗ Thị Bích Ngọc (phường An Phú), ông Tào Văn Quan và bà Lê Thị Hương (phường An Phú)

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường và UBND phường An Phú, Lái Thiêu.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.

Chiều:

- 13 giờ 30, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch HĐND Trần Đình Minh Phước họp giao ban Thường trực Thị uỷ.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị uỷ.

LĐVP: Uý.

- 14 giờ 30, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu làm việc với các ngành tiến hành tố tụng gồm Công an, Viện kiểm sát, Toà án nhân dân thị xã về thực hiện quy chế phối hợp của ngành trong công tác điều tra xét xử.

Mời: Lãnh đạo các ngành: Công an, Viện kiểm sát, Toà án nhân dân thị xã cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị uỷ.

 

THỨ SÁU 24/02/2017

Sáng:

- 08 giờ, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm họp thông qua phương án thiết kế kiến trúc công trình: Trường Mầm non Hoa Mai 3 (giai đoạn 1); 09 giờ 30, thông qua phương án thiết kế kiến trúc công trình: Trụ sở UBND phường Hưng Định; Sau đó, thông qua phương án công trình: Xây dựng khối hiệu bộ Trường Tiểu  học Hưng Định.

Giao Ban Quản lý dự án mời đơn vị tư vấn.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý dự án, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND: phường Hưng Định, xã An Sơn và Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai 3 (do UBND xã An Sơn mời giúp).

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Úy; VP: Hiệp.

- 09 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Hội nghị tổng kết hoạt động Hội Khuyến học năm 2016.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã.

THỨ BẢY 25/02/2017

Sáng:

- Phó Chánh Văn phòng Đoàn Tấn Dũng; Chuyên viên Nguyễn Thị Huỳnh Mai; La Hồng Phúc trực cơ quan.

 

 

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Nguyễn Thành Uý

In      Gửi tới Trở về
 
Các tin đã đưa
   Lịch làm việc từ 13/02/2017 -18/02/2017 (00:00 - 11/02/2017)
   Lịch làm việc từ 06/02/2017 - 10/02/2017 (00:00 - 04/02/2017)
   Lịch làm việc từ 23/01/2017 - 04/02/2017 (00:00 - 22/01/2017)
   Lịch làm việc từ 16/01/2017 – 21/01/2017 (00:00 - 17/01/2017)
   Lịch làm việc từ 09/01/2017 – 14/01/2017 (00:00 - 10/01/2017)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang