Lịch làm việc từ 24/10/2016 - 29/10/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ THUẬN AN                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

                                                                                                                                                                   Thuận An, ngày  21  tháng 10  năm  2016

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 24/10/2016 – 29/10/2016

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

 

THỨ HAI 24/10/2016

Sáng:

- 7 giờ 30, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó chủ tịch Đỗ Thanh Sử nghe UBND các xã, phường báo cáo tình hình thiệt hại do lụt bão và ngập úng cục bộ trên địa bàn thị xã từ 16-19/10/2016.

Giao phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung báo cáo.

Mời dự: Phòng Kinh tế, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Chủ tịch UBND xã-phường.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Uý; CV: Nhân.

Sau đó, 09 giờ họp Tiểu ban quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Địa điểm: Phòng họp số 1- Thị uỷ.

Chiều:

- Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban Thường vụ Thị uỷ nghe báo cáo tình hình đầu tư XDCB.

Mời dự: Lãnh đạo Ban Quản lý dự án, Phòng Tài chính – Kế hoạch.

Giao phòng TC-KH chuẩn bị nội dung

Địa điểm: Phòng họp số 1- Thị uỷ.

LĐVP: Uý; VP: Hiệp

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử họp triển khai kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh của các cơ sở hoạt động kinh doanh bãi xe trên địa bàn thị xã Thuận An.

Giao Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành công tác phòng cháy, chữa cháy; Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch; Chủ tịch UBND phường: Bình Hoà, An Phú, Vĩnh Phú.

Địa điểm: Phòng họp số 3 - UBND thị xã

LĐVP: Uý, VP: Nhân.

THỨ BA 25/10/2016

Sáng:

 

- Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý đối tượng 3 năm 2016 do Ban tổ chức Tỉnh uỷ tổ chức (Từ ngày 25 – 28/10/2016)

Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.

- Uỷ quyền Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã dự họp mặt kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Ngành tình báo Quốc phòng Việt Nam (25/10/1945 – 25/10/2016).

Địa điểm: Đền Tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ của đơn vi (cạnh Miểu Ông) thuộc khu phố Tân Long, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã; Lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Tổ Trợ giúp pháp lý.

LĐVP: Dũng; VP: Thúy. 

THỨ TƯ 26/10/2016

Sáng:

 

- 08 giờ 30 phút, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử kiểm tra việc phòng, chống ngập qua các đợt triều cường.

Giao Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo Phòng Kinh tế.

VP: Nhân.

Chiều:

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016.

Giao Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thành viên Ban đại diện bao gồm lãnh đạo: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thị Đoàn, Hội Cựu Chiến binh; lãnh đạo các ngành: Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội, Lao động – Thương binh xã Xã hội, Tài chính – Kế hoạch; lãnh đạo UBND các xã, phường.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

LĐVP: Vân.

THỨ NĂM 27/10/2016

Sáng:

 

- 8 giờ 30, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Lễ công nhận Trường Tiểu học Lý Tự Trọng đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Địa điểm: Trường Tiểu học Lý Tự Trọng.

LĐVP: Vân.

- Uỷ quyền Trưởng phòng Kinh tế tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Hội nông dân tỉnh Bình Dương.  

Địa điểm: Văn phòng Hội Nông dân thị xã.

Chiều:

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Lễ bốc thăm chọn xã kiểm tra loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện.

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Bình Dương.

THỨ SÁU 28/10/2016

Sáng:

- 07 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương tiếp Đoàn Kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong tại các huyện, thị xã, thành phố năm 2016.

Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo Loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện trên địa bàn thị xã gồm: lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN thị xã; lãnh đạo các ngành: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá và Thông tin, Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế.

Giao Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Vân.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử nghe báo cáo Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3 và 4) và đề xuất bổ sung các thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận 1 cửa của thị xã.

 Giao Phòng Văn hóa – Thông tin và Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung

Mời dự: Lãnh đạo các ngành và chuyên viên phụ trách cải cách hành chính: Nội vụ, Văn hóa – Thông tin, Tư Pháp, Kinh tế, Lao động – Thương binh – Xã hội, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Thuế, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Địa điểm: Phòng họp số 3 – UBND thị xã.

LĐVP: Dũng, VP: Mai, Tùng, Liên.

Chiều:

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Hội nghị tổng kết công nhận huyện, thị xã, thành phố đạt loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện năm 2016.

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Bình Dương.

- Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm dự họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo giải quyết các vấn đề liên quan đến khu đất của bà Lưu Viễn Trang, phường An Phú.  

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

THỨ BẢY 29/10/2016

Sáng:

- Phó Chánh Văn phòng Đoàn Tấn Dũng; Chuyên viên Nguyễn Thị Huỳnh Mai; Nguyễn Ngọc Có trực cơ quan.

 

 

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Nguyễn Thành Uý

In      Gửi tới Trở về
 
Các tin đã đưa
   Lịch làm việc từ 17/10/2016 - 21/10/2016 (00:00 - 14/10/2016)
   Lịch làm việc từ 10/10/2016 - 14/10/2016 (00:00 - 11/10/2016)
   Lịch làm việc từ 03/10/2016 - 08/10/2016 (00:00 - 30/09/2016)
   Lịch làm việc từ 26/9/2016 - 01/10/2016 (00:00 - 23/09/2016)
   Lịch làm việc từ 19/9/2016 - 23/9/2016 (00:00 - 16/09/2016)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang