Lịch làm việc từ 29/8/2016 - 03/9/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ THUẬN AN                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

                                                                                                                                                                        Thuận An, ngày  26  tháng  8  năm  2016

 

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 29/8/2016 – 03/9/2016

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

 

THỨ HAI 29/8/2016

Sáng:

 

- Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở Khối cơ quan năm 2016 theo Thông báo số 26-TB/BCĐ ngày 09/8/2016 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ thị xã.

Địa điểm: Phòng Tài chính – Kế hoạch.

Chiều:

- 14 giờ, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu làm việc với Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất về công tác cán bộ.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Uý, Dũng, VP: Hiệp.

- Phó Chủ tịch HĐND Trần Đình Minh Phước dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, thị xã tại phường Bình Nhâm.

Địa điểm: UBND phường Bình Nhâm.

THỨ BA 30/8/2016

Sáng:

 

- Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương dự tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên (1996 - 2016).

Địa điểm: Hội trường Ban chỉ huy Quân sự thị xã.

LĐVP: Uý; VP: Trọng.

- 08 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Trần Đình Minh Phước, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Lễ công nhận Trường Tiểu học Bình Quới đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Địa điểm: Trường Tiểu học Bình Quới.

- 8 giờ 00 phút, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm làm việc với Công ty TNHH Scansia Việt về khu đất thuê tại phường Bình Hoà;

- Sau đó, họp Hội đồng giải quyết tách thửa.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, UBND phường Bình Hoà và Công ty TNHH Scansia Việt; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, UBND phường An Phú, Bình Nhâm, Bình Chuẩn, An Thạnh (họp Hội đồng tách thửa).

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

 LĐVP: Dũng; VP: Giàu.

- Uỷ quyền Chánh Thanh tra thị xã tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã; lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Tổ Trợ giúp pháp lý.

LĐVP: Dũng; VP: Trọng, Thúy.

Chiều:

- 14 giờ, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm họp nghe báo cáo kết quả giải quyết các trường hợp: vụ bà Nguyễn Thị Xuân (phường Bình Chuẩn); vụ ông Vương Hưng Bửu (Lái Thiêu); vụ ông Cao Văn Bi (Lái Thiêu); vụ bà Phạm Ngọc Xuyến (Bình Chuẩn) và vụ ông Nguyễn Anh Tú (Thuận Giao).

Giao Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung vụ ông Nguyễn Anh Tú; UBND phường Lái Thiêu chuẩn bị nội dung vụ ông Cao Văn Bi.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Tư pháp, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Tổ trợ giúp pháp lý; Lãnh đạo UBND các phường: Bình Chuẩn, Lái Thiêu.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Uý; VP: Trọng, Thuý.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp thông qua hồ sơ giải quyết trợ cấp đối với thanh niên xung phong theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo: Thị Đoàn, Hội Cựu Thanh niên xung phong thị xã; lãnh đạo các ngành: Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội; lãnh đạo UBND và công chức Nội vụ các phường: Bình Hòa, Bình Chuẩn, Thuận Giao.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Vân.  

THỨ TƯ 31/8/2016

Sáng:

 

- Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban thường vụ Thị uỷ.

Địa điểm:  Phòng họp số 1- Thị uỷ.

LĐVP: Uý.

- Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử tiếp và làm việc với Ban chỉ đạo tỉnh về công tác an toàn điện, tiết kiệm điện và kiểm tra giá điện nhà trọ trên địa bàn thị xã.

Giao Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Kinh tế, Điện lực, Quản lý đô thị, Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Văn hoá và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Đài truyền thanh, Công an, Tài nguyên – Môi trường, Thanh tra, Chủ tịch UBND các xã, phường.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

VP: Nhân.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm dự Hội nghị chuyên đề về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường An Thạnh năm 2016.

Địa điểm: UBND phường An Thạnh.

Chiều:

- Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp thông qua phương án thiết kế công trình: Xây dựng cổng chào và bảng tuyên truyền điện tử tại ngã ba đường Hương Lộ 9; 15 giờ, thông qua phương án thiết kế công trình: Khôi phục hầm bí mật tại Di tích lịch sử cách mạng Đình An Sơn;

Sau đó, họp bàn kế hoạch trang trí Tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Giao Phòng VH và TT chuẩn bị nội dung và mời Đơn vị tư vấn.

Mời dự: Thường trực Thị ủy; Lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Văn hóa và Thông tin; Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao, Đại diện Ban Quản lý di tích và Danh thắng tỉnh Bình Dương; Chủ tịch UBND xã An Sơn.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Úy; VP: Hiệp.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử nghe báo cáo kết quả thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh và đất đai.

Đề nghị các đơn vị chuẩn bị nội dung có liên quan.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Nội vụ, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Lãnh đạo UBND các xã, phường.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Dũng. VP: Nhân.

THỨ NĂM 01/9/2016

Sáng:

 

- 06 giờ 30, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

- 09 giờ, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương dự họp mặt Lễ kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng tám (19/8/1945-19/8/2016) và Quốc khánh Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2016).

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Trần Đình Minh Phước, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2016.

Địa điểm: Phòng họp số 1 - UBND thị xã.

LĐVP: Vân

- Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm khảo sát thi công công trình nâng cấp, mở rộng đường An Sơn 01.

Mời dự: Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất, Quản lý đô thị, Chủ tịch UBND xã An Sơn.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử khảo sát việc thi công các công trình thủy lợi trên địa bàn thị xã.

Giao Phòng Kinh tế chuẩn bị

Mời dự: Lãnh đạo Phòng Kinh tế.

VP: Nhân.

Chiều:

- Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương họp giao ban Thường trực Thị uỷ.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị uỷ.

LĐVP: Uý.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp thông qua Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2016.

Đề nghị các ngành truy cập hộp thư điện tử công vụ của đơn vị để nhận tài liệu họp.

Mời dự: Lãnh đạo Thị đoàn; Lãnh đạo các ngành: Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính – Kế hoạch, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao, Đài Truyền thanh, Điện lực; lãnh đạo UBND các xã, phường.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Vân.

THỨ SÁU 02/9/2016

(Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 theo Thông báo số 151/TB-UBND

ngày 26/8/2016 của UBND thị xã)

THỨ BẢY 03/9/2016

Sáng:

- Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Bạch Vân; Chuyên viên Nguyễn Văn Dũng; La Hồng Phúc trực cơ quan.

 

 

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Nguyễn Thành Uý

In      Gửi tới Trở về
 
Các tin đã đưa
   Lịch làm việc từ 22/8/2016 - 27/8/2016 (00:00 - 19/08/2016)
   Lịch làm việc từ 15/8/2016 - 20/8/2016 (00:00 - 13/08/2016)
   Lịch làm việc từ 08/8/2016 - 13/8/2016 (00:00 - 07/08/2016)
   Lịch làm việc từ 01/8/2016 - 07/8/2016 (00:00 - 29/07/2016)
   Lịch làm việc từ 25/7/2016 - 30/7/2016 (00:00 - 22/07/2016)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang