Lịch làm việc từ 07/02/2016 - 20/02/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ THUẬN AN                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

                                                                                                                                                                               Thuận An, ngày 05 tháng  02  năm  2016

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 07/02/2016 – 20/02/2016

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

Lễ hội đón giao thừa năm Bính Thân 2016  (29/12 ÂL)

- 18 giờ 30 : Viếng Khu Di tích Lịch sử - Văn hoá Chiến khu Thuận An Hoà.

- 19 giờ 30 : Khai mạc lễ hội giao thừa tại khu Trung tâm Dịch vụ Văn hoá Thể dục Thể thao tổng hợp (Khu B) – khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu.

- 23 giờ 40 : Chương trình bắn pháo hoa chào mừng năm mới tại khu Trung tâm Dịch vụ Văn hoá Thể dục Thể thao tổng hợp (Khu B) – khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu.

Từ ngày 07/02/2015 đến 12/02/2015 (29/12 ÂL đến Mùng 5 Tết)

Lãnh đạo, CBCC trực và nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân - năm 2016

theo Thông báo số 21, 22/TB-UBND ngày 02/02/2015 của UBND thị xã

THỨ HAI 15/02/2016

Sáng:

- Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban Thường vụ Thị uỷ nghe báo cáo về tình hình trước trong sau Tết Nguyên đán Bính Thân - 2016.

Cùng dự: Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

LĐVP: Uý.

Chiều:

- 14 giờ, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Uỷ ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Mời dự: các uỷ viên Uỷ ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã được thành lập tại Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của UBND thị xã.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Dũng; CV: Hạnh, Thi.

THỨ BA 16/02/2016

Sáng:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã và Uỷ viên thường trực HĐND thị xã dự hội nghị triển khai công tác bầu cử do Thị uỷ triệu tập tại Thông báo số 56-TB/TU ngày 02/02/2016.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

- Uỷ quyền Chánh Thanh tra tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã; lãnh đạo các ngành: Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Thuận An, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

LĐVP: Dũng; VP: Trọng, Liên, Thúy.

Chiều:

- 13 giờ 30, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương dự Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Địa điểm: Hội trường Khối vận thị xã.

THỨ TƯ 17/02/2016

Sáng:

- 08 giờ, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương dự hội nghị Tổng kết hoạt động hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016 và triển khai công tác năm 2016.

Địa điểm: Trụ sở Toà án nhân dân thị xã.

- Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm làm việc với Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ công cộng Bình Dương về việc triển khai dự án xây dựng nhà tang lễ thị xã.

Mời dự: Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ công cộng Bình Dương, lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Bình Hoà.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

VP: Thi.

THỨ NĂM 18/02/2016

Sáng:

-  08 giờ, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu họp UBND tỉnh nghe báo cáo Kế hoạch thanh, kiểm tra tình hình phân lô bán nền tại các huyện, thị xã, thành phố; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

-  Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm nghe báo cáo việc xác định ranh giới giữa khu đất sử dụng để làm hồ ổn định nước thải sau xử lý thuộc dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương – giai đoạn 2 với khu đất của Công ty Cổ phần đầu tư Nam Long.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị và lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phú.

 - Sau đó 9 giờ 30, nghe báo cáo việc tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp tại phường Lái Thiêu và Thuận Giao.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị; lãnh đạo UBND phường Thuận Giao và Lái Thiêu

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã

LĐVP: Dũng, VP: Đảm.

THỨ SÁU 19/02/2016

Sáng:

- 08 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã, Ủy viên Thường trực HĐND thị xã dự kỳ họp tổng kết hoạt động HĐND thị xã nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Địa điểm:  Hội trường A – UBND thị xã.

LĐVP, các chuyên viên.

THỨ BẢY 20/02/2016

- Phó Chánh Văn phòng Đoàn Tấn Dũng; Chuyên viên Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Nguyễn Ngọc Có trực cơ quan./.

 

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Nguyễn Thành Úy

 

In      Gửi tới Trở về
 
Các tin đã đưa
   Lịch làm việc từ 01/02/2016 - 05/02/2016 (00:00 - 29/01/2016)
   Lịch làm việc từ 25/01/2016 - 31/01/2016 (00:00 - 22/01/2016)
   Lịch làm việc từ 18/01/2016 - 23/01/2016 (00:00 - 15/01/2016)
   Lịch làm việc từ 11/01/2016 - 16/01/2016 (00:00 - 08/01/2016)
   Lịch làm việc từ 04/01/2016 - 10/01/2016 (00:00 - 31/12/2015)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang