Lịch làm việc từ 30/11/2015 - 05/12/2015

ỦY BAN NHÂN DÂN                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ THUẬN AN                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

                                                                                                                                                        Thuận An, ngày  27  tháng  11  năm  2015

 LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 30/11/2015 – 05/12/2015

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

 

THỨ HAI 30/11/2015

Sáng:

- 08 giờ, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu  họp cho ý kiến giải quyết đơn vụ ông Hà Văn Cheo, bà Nguyễn Thị Kỳ Hương, ông Nguyễn Hoàng Long.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Thanh tra thị xã, Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch UBND phường Bình Hòa, Vĩnh Phú.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

- Sau đó 10 giờ, đi khảo sát theo phản ánh đề nghị xử lý các hộ dân kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường chợ Lái Thiêu.

Mời: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế và UBND phường Lái Thiêu cùng đi.

LĐVP: Úy; VP: Trọng, Liên.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử dự họp triển khai các nội dung diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Địa điểm: Hội trường A – UBND tỉnh.

Chiều:

- 14 giờ, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương dự họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh đóng góp văn kiện kỳ họp thứ 18 – HĐND tỉnh khóa VIII.  

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

VP: Hạnh, Quyên.  

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban giám đốc Trung tâm Y tế, lãnh đạo Phòng Y tế và Ban Thường vụ Đảng ủy Y tế.

Địa điểm: Ban giám đốc Trung tâm Y tế.

THỨ BA 01/12/2015

Sáng:

- Bí thư Thị ủy  tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã; lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

VP: Liên, Thúy.

- 08 giờ, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu họp cho ý kiến giải quyết một số vướng mắc trong phối hợp làm việc giữa các cơ quan với UBND thị xã.

Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính –Kế hoạch, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Giao từng đơn vị dự họp chuẩn bị nội dung.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Úy; VP: Đảm, Trọng.

 - 07 giờ 30, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự tập huấn công tác Dân vận năm 2015 (04 ngày).

Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử dự Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Hội trường A – UBND Thành phố Thủ Dầu Một.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm dự họp kiểm điểm tập thể Chi ủy, lãnh đạo Chi cục Thuế năm 2015.

Địa điểm: Chi cục Thuế.

Chiều:

- 13 giờ 30, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu dự kiểm điểm tập thể cấp ủy và cá nhân cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Ban chỉ huy Quân sự thị xã.

Địa điểm: Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử họp thỏa thuận vị trí xây dựng Trạm 110kV Tân Bình.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất; lãnh đạo UBND phường Bình Hòa; lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Dương, Công ty Tư vấn điện Miền Mam.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

VP: Thi.

THỨ TƯ 02/12/2015

Sáng:

- Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban Thường vụ Thị ủy thông qua dự thảo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Cùng dự: Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

LĐVP: Úy; VP: Tài.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm dự họp nghe Đoàn chuyên gia Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) báo cáo kết quả khảo sát cuối kỳ Dự án phát triển phương tiện xe buýt nhanh (BRT) và Dự án phát triển đô thị lấy đầu mối giao thông làm trung tâm.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

Chiều:

- 14 giờ, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm nghe báo cáo dự toán kinh phí dịch vụ công ích năm 2016.

Giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Nội vụ.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Úy; VP: Thi.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử làm việc với Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2015.

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo phòng Nội vụ.

Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

LĐVP: Vân; VP: Tùng.

THỨ NĂM 03/12/2015

Sáng:

- Chủ tịch Nguyễn Văn Châu dự làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Thạnh.

Địa điểm: UBND phường An Thạnh.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm dự trao học bổng cho trẻ em mồ côi là học sinh nghèo năm học 2015 – 2016.  

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã. 

- 06 giờ 30, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử kiểm tra công tác tổ chức giải toả chợ tự phát.

Mời dự: Lãnh đạo, công chức phụ trách công tác giải toả chợ tự phát của Phòng Kinh tế và UBND các xã, phường.

Chiều:

- Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp họp giao ban Thường trực Thị ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

LĐVP: Vân.

- Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương dự kiểm điểm tập thể Chi uỷ, lãnh đạo Kho bạc năm 2015.

Địa điểm: Kho bạc.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử dự họp nghe Đoàn Thanh tra tỉnh thông qua dự thảo báo cáo và kết luận thanh tra về công tác phòng, chống tham nhũng.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các phường Thuận Giao, Bình Hòa.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Úy, Sang.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng trên địa bàn thị xã.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

-  Sau đó 15 giờ 30, nghe báo cáo phương án hoán đổi đất để xây dựng các công trình công ích trên địa bàn xã An Sơn và phường Bình Hòa.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất; lãnh đạo UBND xã An Sơn và phường Bình Hoà.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

VP: Đảm.

THỨ SÁU 04/12/2015

Sáng:

- 08 giờ 30, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 (10/12/1945 – 10/12/2015).

Địa điểm: Nhà thi đấu Quân khu 7, số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử dự tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ 10, khóa XIII.

Địa điểm: UBND phường Bình Chuẩn.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự họp Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2015.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

Chiều:

- Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử dự tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ 10, khóa XIII.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

THỨ BẢY 05/12/2015

Sáng:

- Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Bạch Vân, Chuyên viên Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Bảo vệ Nguyễn Ngọc Có, Nguyễn Thị Trinh trực cơ quan.

 

 

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Nguyễn Thành Úy

In      Gửi tới Trở về
 
Các tin đã đưa
   Lịch làm việc từ 23/11/2015 - 28/11/2015 (00:00 - 20/11/2015)
   Lịch làm việc từ 16/11/2015 - 21/11/2015 (00:00 - 13/11/2015)
   Lịch làm việc từ 09/11/2015 - 14/11/2015 (00:00 - 06/11/2015)
   Lịch làm việc từ 02/11/2015 - 07/11/2015 (00:00 - 30/10/2015)
   Lịch làm việc từ 26/10/2015 - 31/10/2015 (00:00 - 23/10/2015)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang