Lịch làm việc từ 31/8/2015 - 05/9/2015

ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ THUẬN AN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

                                                                                                                                                                            Thuận An, ngày 28 tháng  8  năm  2015

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 31/8/2015 – 05/9/2015

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

 

THỨ HAI 31/8/2015

Sáng:

- 06 giờ 30, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Uỷ viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp viếng Khu Di tích Lịch sử - Văn hoá Chiến khu Thuận An Hoà.

- 07 giờ 30, dự Lễ khánh thành trường tiểu học Bình Hoà 2.

- 08 giờ 30, dự Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015).

Địa điểm: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.

THỨ BA 01/9/2015

Sáng:

 

 

 

- Thường trực Thị uỷ tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã; lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất.

VP: Thảo, Liên, Thúy.

- 06 giờ 30, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Uỷ viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

- 07 giờ 30, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu cùng với Thường trực Thị uỷ làm việc với các ngành tư pháp về công tác xử lý án.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị uỷ.

- 09 giờ, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương dự Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015).

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương, Uỷ viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp dự Hội nghị tổng kết năm học 2014 – 2015 và triển khai phương hướng năm học 2015 – 2016.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm nghe báo cáo việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Dũng.

- Sau đó 9 giờ, họp giải quyết việc chuyển mục đích sử dụng đất cho 09 trường hợp đang sử dụng đất tại phường Lái Thiêu và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất cho 14 trường hợp đang sử dụng đất tại khu phố Long Thới, phường Lái Thiêu.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất; lãnh đạo UBND phường An Phú, Thuận Giao, Lái Thiêu.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

VP: Đảm.

- 08 giờ, uỷ quyền Trưởng Phòng Y tế dự bàn giao nhiệm vụ của Giám đốc Trung tâm Y tế.

Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã.

Chiều:

- 14 giờ, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban Thường vụ Thị uỷ.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị uỷ.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm nghe báo cáo tình hình quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.  

VP: Thi.

THỨ TƯ 02/9/2015

(Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 theo Thông báo số 166/TB-UBND

ngày 13/8/2015 của UBND thị xã)

THỨ NĂM 03/9/2015

Sáng:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã họp giao ban xã, phường tháng 9/2015.

Địa điểm: Phòng họp số 3 – Thị uỷ.

- 08 giờ 30, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử dự họp thống nhất số liệu Tổ hợp tác hoạt động theo Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ.

Địa điểm: Văn phòng Liên minh Hợp tác xã.

Chiều:

- Chủ tịch Nguyễn Văn Châu dự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Công an, Quân sự và Phòng cháy chữa cháy trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Mời dự: Lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy; Lãnh đạo các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn; Bí thư Thị uỷ; Lãnh đạo các ngành: Công an, Ban chỉ huy quân sự, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2, Văn phòng Thị uỷ; Chủ tịch UBND xã, phường; Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã, phường (giao UBND xã, phường mời).

Địa điểm: Hội trường Công an thị xã.

LĐVP: Phong; VP: Trọng.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử dự triển khai kế hoạch thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã.

Mời dự: Lãnh đạo UB. MTTQ Việt Nam thị xã, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thị Đoàn, các ngành: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Kho bạc, Chi cục Thuế, Đài Truyền thanh; lãnh đạo UBND xã, phường; Công chức Tài chính – Kế toán, Môi trường, Trưởng khu phố, ấp (giao UBND xã, phường mời).

Địa điểm: Hội trường số 1 – UBND thị xã.

VP: Thi.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm họp giải quyết các vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

- Sau đó 15 giờ, họp giải quyết đơn xin miễn tiền phạt do nộp chậm thuế của bà Võ Thị Thành.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Chi cục Thuế, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Uý, Phong; VP: Đảm.  

THỨ SÁU 04/9/2015

Sáng:

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm họp thông qua đơn giá bồi thường, hỗ trợ dự án đường dây 220kV Tân Uyên – Thuận An; phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ đường dây 110kV Thuận Giao và đường dây đấu nối.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất; lãnh đạo UBND các phường Bình Hoà, Bình Chuẩn, An Phú, Thuận Giao; lãnh đạo Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3; Ban Quản lý dự án điện Miền Nam.

- Sau đó 09 giờ, thông qua đơn giá bồi thường công trình nâng cấp, mở rộng đường Châu Văn Tiếp; phương án bồi thường, hỗ trợ công trình nâng cấp, mở rộng đường Thuận Giao 02.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất; lãnh đạo UBND các phường Lái Thiêu, Thuận Giao.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

VP: Đảm, Tài.

- 08 giờ, uỷ quyền lãnh đạo Phòng Văn hoá và Thông tin dự Hội nghị triển khai cài đặt và tập huấn chuyển giao phần mềm bản quyền Microsoft theo Công văn số 445/STTTT-CNTT ngày 27/8/2015 của Sở Thông tìn và Truyền thông.

Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.

VP: Tùng.

Chiều:

- 14 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Uỷ viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp tiếp Đoàn UBND tỉnh làm việc với UBND thị xã Thuận An về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2015.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Công an, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế, Quản lý đô thị, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá và Thông tin, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP; các chuyên viên.

- 14 giờ, uỷ quyền Trưởng Phòng Tư pháp dự Lễ tổng kết và trảo giải cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam“.

Địa điểm: Trung tâm Văn hoá – Điện ảnh tỉnh Bình Dương.

THỨ BẢY 05/9/2015

Sáng:

- Chủ tịch Nguyễn Văn Châu dự Lễ khai giảng năm học 2015-2016 trường THPT Trần Văn Ơn.

- Phó Chủ tịch HĐND thị xã Võ Thị Thanh Hương dự Lễ khai giảng năm học 2015 – 2016 trường THCS Nguyễn Thái Bình.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Lễ khai giảng năm học 2015 – 2016 trường tiểu học Bình Hoà.

- Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử dự Lễ khai giảng năm học 2015-2016 trường THPT Nguyễn Trãi.

- Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm dự Lễ khai giảng năm học 2015 – 2016 trường tiểu học Trần Quốc Toản.

- Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp dự lễ khai giảng năm học 2015 – 2016 tại trường Tiểu học Hồ Văn Mên.

- Phó Chánh Văn phòng Trần Thế Phong, Chuyên viên Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Bảo vệ La Hồng Phúc, Nguyễn Thị Trinh trực cơ quan.TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 Đã ký

Nguyễn Thành Uý

In      Gửi tới Trở về
 
Các tin đã đưa
   Lịch làm việc từ 24/8/2015 - 29/8/2015 (00:00 - 21/08/2015)
   Lịch làm việc từ 17/8/2015 - 22/8/2015 (00:00 - 14/08/2015)
   Lịch làm việc từ 10/8/2015 - 15/8/2015 (00:00 - 07/08/2015)
   Lịch làm việc từ 03/8/2015 - 08/8/2015 (00:00 - 31/07/2015)
   Lịch làm việc từ 27/7/2015 - 01/8/2015 (00:00 - 24/07/2015)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang