Lịch làm việc từ 06/7/2015 - 11/7/2015

ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ THUẬN AN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

                                                                                                                                                           Thuận An, ngày  03  tháng  7  năm  2015

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 06/7/2015 – 11/7/2015

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

 

THỨ HAI 06/7/2015

Sáng:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp họp Ban chấp hành Đảng bộ thị xã (mở rộng).

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

- Ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 5 năm (2010 - 2015) công tác xây dựng, quản lý giao thông nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phương hướng nhiệm vụ 2016 – 2020.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

Chiều:

- 14 giờ, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng, Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp họp liên tịch (lần 2) soát xét công việc chuẩn bị kỳ họp thứ 13 – HĐND thị xã khóa X.

Địa điểm: Phòng họp số 3 – UBND thị xã.

LĐVP: Phượng; VP: Hạnh, Quyên.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự nghiệm thu xét duyệt các nội dung mang tính mỹ thuật công trình Phòng Truyền thống khu tưởng niệm Chiến khu Thuận An Hòa (có thư mời riêng).

Địa điểm: Khu di tích Lịch sử Văn hóa Chiến khu Thuận An Hòa.

VP: Hiệp.

THỨ BA 07/7/2015

Sáng:

 

 

 

-  Thường trực Thị ủy tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã; lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất.

VP: Thảo, Liên, Thúy.

- Chủ tịch Nguyễn Văn Châu làm việc với lãnh đạo Đài Truyền hình Bình Dương về hỗ trợ Công ty Truyền hình cáp Bình Dương đặt máy khuyếch đại tín hiệu quang.

Mời dự: Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương; thủ trưởng các ngành: Tài Chính Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Vân; VP: Tuyền.

 

Chiều:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp thông qua phương án thiết kế mở rộng khu di tích Lịch sử Văn hóa Chiến khu Thuận An Hòa; phương án điều chỉnh Trường tiểu học Tân Thới; phương án cải tạo, sửa chữa trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore.

Giao Ban Quản lý dự án chuẩn bị nội dung và mời Đơn vị tư vấn.

Mời dự: Thường trực Thị ủy; lãnh đạo: Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thị ủy, UB. MTTQ Việt Nam thị xã; lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Chủ tịch UBND các phường Thuận Giao, Lái Thiêu.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP; VP: Hiệp, Đảm, Tài.

THỨ TƯ 08/7/2015

Sáng:

- Chủ tịch Nguyễn Văn Châu dự Hội nghị triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, chuyển hóa tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường Bình Hòa, An Phú (có thư mời riêng).

Địa điểm: Hội trường A - UBND thị xã.

LĐVP: Phong; VP: Thảo.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Lễ tổng kết, phát thưởng cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – UBND thị xã.

LĐVP: Vân; VP: Tuyền.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử dự họp giải quyết đơn theo Thư mời số 175/GM-TTr ngày 02/7/2015 của Thanh tra tỉnh về đơn khiếu nại của bà Lưu Thị Rộng.

Mời: Lãnh đạo Thanh tra và Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự.

Địa điểm: Thanh tra tỉnh.

- 08 giờ 30, Ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự khảo sát hiện trạng sử dụng đất của Công ty TNHH Camptown Vina theo thư mời của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chiều:

- Chủ tịch Nguyễn Văn Châu dự họp với Thường trực Thị ủy làm việc với Ban Tổ chức Thị ủy về công tác cán bộ.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

- 14 giờ, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp họp chi bộ

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

THỨ NĂM 09/7/2015

Sáng:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND – UBND thị xã dự kỳ họp thứ 13 – Hội đồng nhân dân thị xã khóa X (02 ngày).

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

- 08 giờ 30, ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ dự họp góp ý Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa Thể thao – Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn.

Đề nghị Phòng Nội vụ truy cập hộp thư điện tử công vụ của đơn vị để nhận tài liệu họp.

Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.

THỨ SÁU 10/7/2015

Sáng:

- 08 giờ, ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế dự họp sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Địa điểm: Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ.

THỨ BẢY 11/7/2015

Sáng:

- Phó Chánh Văn phòng Trần Thế Phong, Chuyên viên Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Bảo vệ La Hồng Phúc, Nguyễn Thị Trinh trực cơ quan.

 

 

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 Đã ký

 Đỗ Thị Bạch Vân

In      Gửi tới Trở về
 
Các tin đã đưa
   Lịch làm việc từ 29/6/2015 - 04/7/2015 (00:00 - 26/06/2015)
   Lịch làm việc từ 20/6/2015 - 27/6/2015 (00:00 - 19/06/2015)
   Lịch làm việc từ 15/6/2015 - 20/6/2015 (00:00 - 12/06/2015)
   Lịch làm việc từ 08/6/2015 - 13/6/2015 (00:00 - 06/06/2015)
   Lịch làm việc từ 01/6/2015 - 06/6/2015 (00:00 - 29/05/2015)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang