Lịch làm việc từ 25/5/2015 - 31/5/2015

ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ THUẬN AN                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

                                                                                                                                                    Thuận An, ngày  22  tháng  5  năm  2015

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 25/5/2015 – 31/5/2015

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

 

THỨ HAI 25/5/2015

Sáng:

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh dự Đại hội Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – UBND thị xã.

Chiều:

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng, Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 12 (bất thường) và kỳ họp thứ 13 – HĐND thị xã khóa X.

Địa điểm: Phòng họp số 3 - UBND thị xã.

LĐVP: Phượng; VP: Hạnh, Quyên, Tài.

- 15 giờ, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã họp Ban chấp hành Đảng bộ thị xã.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

THỨ BA 26/5/2015

Sáng:

 

 

 

 

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh dự xét duyệt chính trị, chính sách tạm hoãn gọi nhập ngũ năm 2015.

Địa điểm: Ban chỉ huy Quân sự thị xã.

- 8 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự họp giải quyết hồ sơ sau tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong hai năm 2014 – 2015.

Địa điểm:  Phòng họp B – UBND tỉnh.

- Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ X- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Thuận An (2012-2017).

Địa điểm: Hội trường BCH Quân sự thị xã.

- Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp, Uỷ quyền Trưởng Phòng Văn hoá Thông tin dự giám sát với Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Địa điểm:  Hội trường A – HĐND tỉnh.

- Ủy quyền Chánh Thanh tra tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã; lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất.

LĐVP: Dũng; VP: Thảo, Liên, Thúy.

- 7 giờ 30’ Uỷ quyền Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp thông qua dự thảo Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 – 2015.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều:

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh làm việc với Tổng Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH Một thành viên về việc điều chỉnh quy hoạch Sân Gofl Palm Sông Bé thực hiện dự án Khu đô thị – Thương mại – Dịch vụ.

Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo Tổng Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH Một thành viên; lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch; Chủ tịch UBND phường Bình Nhâm và Thuận Giao.

Địa điểm: Phòng họp số 3 – UBND thị xã.

LĐVP: Dũng; VP: Đảm.

- Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp dự Đại hội Đảng bộ phường Hưng Định lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Địa điểm: UBND phường Hưng Định.

THỨ TƯ 27/5/2015

Sáng:

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban Thường vụ Thị ủy.  

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

Chiều:

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự họp UBND tỉnh thông qua một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2015: Mức chi cho hoạt động công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh; Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh; Chính sách hỗ trợ xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2015 - 2020); Chính sách hỗ trợ cho cán bộ xây dựng nông thôn mới ở cấp xã, ấp trên địa bàn tỉnh; Điều chỉnh Chế độ thu nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh; Chế độ hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa (giai đoạn 2016 - 2020) trên địa bàn tỉnh; Sửa đổi, bổ sung chế độ hỗ trợ đối với diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên ngành văn hóa, thể thao và du lịch (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND7 ngày 27/7/2009).

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

THỨ NĂM 28/5/2015

Sáng:

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh dự họp UBND tỉnh thông qua Báo cáo tổng kết việc thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình của Tỉnh ủy về phát triển đô thị Bình Dương giai đoạn 2011 - 2015, Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển đô thị Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020; Báo cáo tổng kết việc thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình của Tỉnh ủy về Phát triển nhà ở xã hội tỉnh giai đoạn 2011 - 2015, Kế hoạch Phát triển nhà ở xã hội tỉnh giai đoạn 2015 – 2020 (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng đi thăm các cơ sở tôn giáo nhân dịp lễ Phật Đản Phật lịch 2559 năm 2015 theo Kế hoạch số 14/KH.MT ngày 20/5/2015 của UBMTTQVN thị xã.

Chiều:

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh, Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng họp giao ban Thường trực Thị ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

LĐVP: Phượng.

- 15 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh giao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần liên quan dự họp.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp thông qua Kế hoạch tham gia tổ chức Lễ hội “Lái Thiêu mùa trái chín” năm 2015.

Đề nghị các ngành truy cập hộp thư công vụ của đơn vị vào lúc 14 giờ ngày 25/5/2015 để nhận tài liệu họp.

Mời dự: Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thị đoàn, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh; lãnh đạo các ngành: Văn hóa và Thông tin, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Công an, Ban chỉ huy Quân sự, Phòng Cánh sát phòng cháy chữa cháy số 2, Điện lực, Trung tâm Y tế, Quản lý đô thị, Giáo dục & Đào tạo, Xí nghiệp Công trình Công cộng, Đội Quản lý thị trường số, Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa – Thông tin Thể thao, Lãnh đạo UBND các xã, phường.

Địa điểm:Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Vân, VP: Tuyền.

THỨ SÁU 29/5/2015

Sáng:

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh họp thông qua đơn giá bồi thường về đất công trình Trạm biến áp 110KV Thuận Giao và nhánh rẽ đấu nối.

Mời dự: Lãnh đạo Ban QLDA Điện lực Miền Nam, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh; lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất; lãnh đạo UBND các xã, phường: An Sơn, An Phú, Bình Nhâm, Lái Thiêu, Hưng Định.

Sau đó 9 giờ nghe báo cáo một số vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn thị xã.

Sau đó 10 nghe báo cáo giải quyết đơn vụ ông Vương Cẩm Ương.

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

LĐVP: Dũng, VP: Đảm, Thảo.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương, Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp dự Đại hội Công đoàn thị xã Thuận An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Địa điểm: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba cùng đoàn UBND tỉnh đi thực tế các công trình: Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát (cống qua đường Quốc lộ 13), Trục thoát nước Chòm Sao Suối Đờn, Đường Mỹ Phước - Tân Vạn, Bệnh viện 1500 giường.

Mời, lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất cùng đi.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.

VP: Đảm.

THỨ BẢY 30/5/2015

Sáng:

- Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Kim Phượng, Chuyên viên Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Bảo vệ Nguyễn Ngọc Có, Nguyễn Thị Trinh trực cơ quan.

CHỦ NHẬT 31/5/2015

Sáng:

- 06 giờ 30’ Uỷ quyền Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường dự Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới năm 2015.

Địa điểm: Trung tâm Thương mại Becamex (Becamex Tower).

 

 

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Đoàn Tấn Dũng

In      Gửi tới Trở về
 
Các tin đã đưa
   Lịch làm việc từ 18/5/2015 - 23/5/2015 (00:00 - 15/05/2015)
   Lịch làm việc từ 11/5/2015 - 17/5/2015 (00:00 - 08/05/2015)
   Lịch làm việc từ 27/4/2015 - 09/5/2015 (00:00 - 25/04/2015)
   Lịch làm việc từ 20/4/2015 - 25/4/2015 (00:00 - 20/04/2015)
   Lịch làm việc từ 13/4/2015 - 18/4/2015 (00:00 - 10/04/2015)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang