Lịch làm việc từ 30/3/2015 - 04/4/2015

ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ THUẬN AN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

                                                                                                                                                          Thuận An, ngày  27  tháng  3  năm  2015


LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 30/3/2015 – 04/4/2015

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

 

THỨ HAI 30/3/2015

Sáng:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh họp giải quyết đơn khiếu nại của ông Lại Văn Lùng.  

Giao UBND phường Bình Hòa chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo UB. MTTQ Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã; lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND phường Bình Hòa.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Dũng; VP: Thảo, Liên.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Địa điểm: Hội trường A – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba, Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp dự Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến Hội Nông dân thị xã Thuận An lần thứ IV (2010 – 2015).

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

Chiều:

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh họp giải quyết vướng mắc công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Giao phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin, Tư pháp; lãnh đạo UBND các xã, phường.

Địa điểm: Phòng họp số 3 – UBND thị xã.

LĐVP: Dũng; VP: Thi, Phong.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự xét duyệt các nội dung mang tính mỹ thuật công trình Phòng truyền thống khu tưởng niệm Thuận An Hòa.

Mời dự: Thường trực Thị ủy; Thành viên Hội đông nghệ thuật thị xã được thành lập theo Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 của UBND thị xã.

Địa điểm: Khu Văn hóa Lịch sử Văn hóa – Chiến khu Thuận An Hòa.

VP: Hiệp.

- Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp dự giám sát về tình hình và kết quả triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ vay vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn thị xã theo Thông báo số 06/TB-KTXH ngày 20/3/2015 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Vân, VP: Hạnh, Quyên.

 

THỨ BA 31/3/2015

Sáng:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Đại hội Chi bộ Chi cục Thuế, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Địa điểm: Hội trường Chi cục Thuế.

- Phó Chủ tịch Đăng Văn Ba tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã; lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất.

LĐVP: Dũng; VP: Thảo, Liên, Thúy.

- 08 giờ, ủy quyền lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Công an thị xã dự đoàn khảo sát hoạt động của hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ trên Quốc lộ 13 khu vực trước trung tâm mua sắm AEON Canary.

Địa điểm: Trung tâm mua sắm AEON.

- Ủy quyền Trưởng phòng Tư pháp dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Nhập cảnh, xuất cảnh quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Địa điểm: Trung tâm Tổ chức hội nghị và triển lãm tỉnh.

Chiều:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quí I năm 2015 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức.

Mời: Trưởng Công an thị xã cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương, Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp dự giám sát công tác chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em dưới 36 tháng tuổi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo Thông báo số 15/TB-HĐND ngày 20/3/2015 của Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Địa điểm: Hội trường A – Hội đồng nhân dân tỉnh.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba dự họp thống nhất điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình dự án so với Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Mời: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự.

Địa điểm: Tầng 17, Tháp B – Trung tâm hành chính tỉnh.

THỨ TƯ 01/4/2015

Sáng:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp họp Ban Thường vụ Thị ủy .

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh họp triển khai lập đề án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thị xã đến năm 2020.

Mời dự: Lãnh đạo Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương; lãnh đạo các ngành: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế, Quản lý đô thị.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Phượng; VP: Thi.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Hội nghị triển khai các quy định về đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh theo Thư mời số 44/TM-UBND ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh.

Mời dự: Lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã; Thủ trưởng các ngành: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Y tế; Phó trưởng Công an thị xã phụ trách điều tra, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đội trưởng Đội tổng hợp Công an thị xã (giao Công an mời); lãnh đạo UBND và Trưởng Công an các xã, phường (giao UBND xã, phường mời).

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một.

Chiều:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh họp Ban Thường vụ Thị ủy.

Cùng dự: Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

LĐVP: Phượng; VP: Tài.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương nghe triển khai Kế hoạch tổ chức triển lãm thành tựu phát triển kinh tế xã hội 40 năm, tổ chức mittinh kỷ niệm 40 năm Giải phóng Miền Nam và kế hoạch tổ chức lễ truy điệu các liệt sĩ.

Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba dự làm việc với Ban quản lý dự án các công trình điền Miền Nam về hướng tuyến đường dây 500kV Chơn Thành - Đức Hòa, Trạm 220 kV Bến Cát và việc triển khai một số công trình điện trên địa bàn tỉnh.

Địa điểm: Phòng họp B- UBND tỉnh.

THỨ NĂM 02/4/2015

Sáng:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã nghe Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Vận tải hàng hóa Kho bãi Miền Nam báo cáo điều chỉnh quy hoạch Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ Lái Thiêu.

Mời dự: Thường trực Thị ủy; lãnh đạo các ngành: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu; lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Vận tải hàng hóa Kho bãi Miền Nam.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

LĐVP: Phượng, Dũng; VP: Thi, Đảm, Tài.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Hội nghị tổng kết 05 năm phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc“; tuyên dương phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.   

Chiều:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban Thường vụ Thị ủy rút kinh nghiệm chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở.

Cùng dự: Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng.

Địa điểm: Phòng họp số 3 – Thị ủy.

THỨ SÁU 03/4/2015

Sáng:

- 09 giờ 15, Chủ tịch Hồ Quang Điệp dự khánh thành 5.000 căn nhà ở xã hội Becamex giai đoạn 1  và lễ động thổ xây dựng 10.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2.

Địa điểm: Khu nhà ở đô thị Becamex – đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thị xã thông qua báo cáo kết quả hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2015

Mời dự: Thành viên Hội đồng quản trị gồm lãnh đạo Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thị Đoàn, Hội Cựu Chiến binh; lãnh đạo các ngành:Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính – Kế hoạch, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội.

Địa điểm: Phòng họp số 3 – UBND thị xã.

LĐVP: Vân; VP: Tuyền.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba làm việc với các Hợp tác xã trên địa bàn để nghe báo cáo tình hình hoạt động quý I/2015.  

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế, Quản lý đô thị; lãnh đạo UBND các xã, phường: An Sơn, An Thạnh, Bình Hoà, Thuận Giao, Lái Thiêu; lãnh đạo các Hợp tác xã.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

VP: Đảm.

THỨ BẢY 04/4/2015

Sáng:

- Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Bạch Vân, Chuyên viên Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Nguyễn Ngọc Có, Nguyễn Thị Trinh trực cơ quan.

 

 

TL. CHỦ TỊCH

 CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Nguyễn Thị Kim Phượng

In      Gửi tới Trở về
 
Các tin đã đưa
   Lịch làm việc từ 23/3/2015 - 28/3/2015 (00:00 - 20/03/2015)
   Lịch làm việc từ 16/3/2015 - 21/3/2015 (00:00 - 13/03/2015)
   Lịch làm việc từ 09/3/2015 - 14/3/2015 (00:00 - 06/03/2015)
   Lịch làm việc từ 02/03/2015 - 07/03/2015 (00:00 - 27/02/2015)
   Lịch làm việc từ 16/02/2015 - 28/02/2015 (00:00 - 14/02/2015)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang