Lịch làm việc từ 26/01/2015 - 31/01/2015

ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ THUẬN AN                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc               

                                                                                                                                                                 Thuận An, ngày  23  tháng  01  năm  2015

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 26/01/2015 – 31/01/2015.

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

 

THỨ HAI 26/01/2015

Sáng:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp dự Hội nghị tổng kết công tác an toàn giao thông năm 2014; triển khai công tác năm 2015.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban Thường vụ Thị ủy thông qua nhân sự và nội dung văn kiện Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng bộ phường An Thạnh; Chi bộ phòng Tài nguyên và Môi trường; Chi bộ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; Chi bộ Bưu điện.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

Chiều:

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa đơn vị quân đội với các đoàn thể làm công tác dân vận và đóng quân canh phòng năm 2014.

Địa điểm: Hội trường Ban chỉ huy quân sự thị xã.

THỨ BA 27/01/2015

Sáng:

 

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp trao quyết định nghỉ hưu cho ông Lương Công Khanh – Chủ tịch UBND phường An Thạnh.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

- Sau đó 08 giờ, họp Ban chỉ đạo xây dựng cơ bản tháng 01/2015.

Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Quản lý dự án.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Phượng; VP: Hiệp, Đảm, Tài.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh dự Đại hội điểm Chi bộ khu phố Đồng An 3, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Địa điểm: Văn phòng khu phố Đồng An 3 – Phường Bình Hòa.

- 08 giờ 30, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Lễ công nhận trường THCS Nguyễn Thái Bình đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2014 – 2019.

Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Thái Bình.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã; lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Tổ trợ giúp pháp lý.

LĐVP: Dũng; VP: Thảo, Liên, Thúy.

- Ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác đối ngoại địa phương năm 2014.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

Chiều:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban Thường vụ Thị ủy thông qua nhân sự và nội dung văn kiện Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng bộ phường An Phú; Chi bộ Kho bạc; Chi bộ Ngân hàng; Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Kỹ thuật hướng nghiệp.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

- 13 giờ 30, ủy quyền Trưởng Phòng Kinh tế dự tổng kết công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo An toàn điện tỉnh và Ban chỉ đạo Tiết kiệm điện tỉnh.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

THỨ TƯ 28/01/2015

Sáng:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban Thường vụ Thị ủy xét phân loại và khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2014; đánh giá cán bộ lãnh đạo năm 2014; xét phát triển Đảng.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba họp nghe báo cáo công tác quản lý thu, sử dụng vốn Quỹ bảo trì đường bộ năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.  

Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế, Kho bạc; lãnh đạo UBND các xã, phường.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

VP: Hiệp.

- Ủy quyền Trưởng Phòng Tư pháp dự Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2015.

Địa điểm: Hội trường A – UBND tỉnh.

- 08 giờ, ủy quyền Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội dự thăm tặng quà Tết Nguyên đán cho trẻ em chương trình hành trình “Xuân với trẻ em khó khăn“ lần thứ VIII tỉnh Bình Dương năm 2015.

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật Thuận An.

Chiều:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh họp Ban Thường vụ Thị ủy thông qua nhân sự và nội dung văn kiện Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng bộ phường Bình Chuẩn; Chi bộ Tòa án; Chi bộ Viện Kiểm sát; Chi bộ phòng Văn hóa và Thông tin.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Hội nghị tổng kết hoạt động ngành truyền thanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Địa điểm: Đài truyền thanh thị xã.

THỨ NĂM 29/01/2015

Sáng:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban Thường vụ Thị ủy thông qua nhân sự và nội dung văn kiện Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng bộ phường Bình Nhâm; Đảng bộ Quân sự; Chi bộ Thanh tra – Tư pháp; Chi bộ Chi cục Thi hành án.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

Chiều:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng họp giao ban Thường trực Thị ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

LĐVP: Phượng.

THỨ SÁU 30/01/2015

Sáng:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp, dự Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Địa điểm: Công an thị xã.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Hội nghị viên chức Trung tâm Y tế thị xã Thuận An năm 2015.

Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã.

- 09 giờ, Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba dự họp giải quyết tồn tại về ranh giới bồi thường, giải phóng mặt bằng thi công Gói thầu số 1.6 – Công trình Trục thoát nước Chòm Sao – Suối Đờn.

Địa điểm: UBND phường Bình Nhâm.

Tối:

- 19 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự đêm chung kết Hội thi “Tiếng hát Họa Mi“ thị xã Thuận An lần VIII năm 2015.

Địa điểm: Bờ kè phường Lái Thiêu.

THỨ BẢY 31/01/2015

Sáng:

- Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Bạch Vân; Chuyên viên Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Nguyễn Ngọc Có trực cơ quan.

 

 

TL. CHỦ TỊCH

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 Đã ký

Đoàn Tấn Dũng

In      Gửi tới Trở về
 
Các tin đã đưa
   Lịch làm việc từ 19/01/2015 - 24/01/2015 (00:00 - 16/01/2015)
   Lịch làm việc từ 12/01/2015 - 17/01/2015 (00:00 - 09/01/2015)
   Lịch làm việc từ 05/01/2015 - 10/01/2015 (00:00 - 31/12/2014)
   Lịch làm việc từ 29/12/2014 - 04/01/2015 (00:00 - 27/12/2014)
   Lịch làm việc từ 22/12/2014 - 27/12/2014 (00:00 - 19/12/2014)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang