Lịch làm việc từ 22/12/2014 - 27/12/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ THUẬN AN                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

                                                                                                                                                                    Thuận An, ngày  19  tháng 12  năm  2014

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 22/12/2014 – 27/12/2014

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

 

THỨ HAI 22/12/2014

Sáng:

- 06 giờ 30, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp viếng Đền tưởng niệm chiến khu Thuận An Hòa.

- Sau đó 9 giờ, dự họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày Hội quốc phòng Toàn dân.

Địa điểm:  Hội trường Ban chỉ huy quân sự thị xã.  

THỨ BA 23/12/2014

Sáng:

 

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã; lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Tổ trợ giúp pháp lý.

LĐVP: Dũng; VP: Thảo, Liên, Thúy.  

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh dự hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

Mời dự: Lãnh đạo UB.MTTQ Việt Nam thị xã; lãnh đạo các ngành: Kinh tế, Văn hóa Thông tin, Quản lý Thị trường số 2, Đài Truyền thanh; thành viên Hội đồng tư vấn thuế, Ban Quản lý chợ, trưởng khu phố – ấp, ủy nhiệm thu và đại diện Câu lạc bộ chủ nhà trọ các xã, phường (giao UBND các xã, phường mời); công chức các Đội Thuế liên xã, phường (giao Chi cục Thuế mời).

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

VP: Thi.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Dương lần thứ II – 2014.  

Địa điểm: Hội trường UBND huyện Dầu Tiếng.

Chiều:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba họp nghe báo cáo việc bồi thường, hỗ trợ cho ông Vương Cẩm Ương do ảnh hưởng giải tỏa công trình nâng cấp, mở rộng đường Hưng Định 24 và các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn thị xã.

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Quản lý đô thị, Quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu, Hưng Định.

Địa điểm:  Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

LĐVP: Dũng, VP: Đảm.

- Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Phú sau kỳ họp thứ 11 – HĐND thị xã.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Vĩnh Phú.

THỨ TƯ 24/12/2014

Sáng:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch đi thăm các cơ sở Công giáo, Tin lành nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2014.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh dự sơ kết công tác tổ chức tiếp nhận và trả kết quả đăng ký hộ kinh doanh một cửa liên thông với UBND các xã, phường.

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá và Thông tin; lãnh đạo UBND các xã, phường.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Dũng; VP: Thi, Phong.

Chiều:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp dự kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Chi bộ Ban Quản lý dự án.

Địa điểm: Phòng họp số 3 – UBND thị xã.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương tiếp Đoàn phúc tra phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh.

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa“ thị xã gồm lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, UB. MTTQ Việt Nam thị xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn lao động, Hội Cựu Chiến binh; lãnh đạo các ngành: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Y tế, Trung tâm Y tế, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự. 

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

VP: Tuyền.

THỨ NĂM 25/12/2014

Sáng:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp dự Hội nghị sơ kết hoạt động khu vực phòng thủ thị xã.

Mời dự:  Lãnh đạo Ban chỉ đạo Khu vực phòng thủ tỉnh; Thường trực Thị ủy, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Trưởng Công an các xã, phường.

Địa điểm: Ban chỉ huy quân sự thị xã.

VP: Thảo, Phong.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Hội nghị tổng kết Đảng bộ Y tế năm 2014.

Địa điểm: Trung tâm Y tế.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba họp giải quyết đơn đề nghị hợp thức hóa quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Hữu Hạnh.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra; lãnh đạo UBND các phường An Phú, An Thạnh.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Dũng; VP: Thảo.

- 8 giờ 30, Ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự khảo sát hiện trạng khu đất nghĩa địa dự kiến giải tỏa để bố trí tái định cư thuộc dự án Kè kiên cố rạch Vàm Búng theo Giấy mời số 930/GM-STNMT ngày 18/12/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chiều:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp UBND cho ý kiến phân loại thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc và Chủ tịch UBND các xã, phường.

Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thành viên viên UBND thị xã; Trưởng phòng Nội vụ.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Phượng.

THỨ SÁU 26/12/2014

Sáng:

- 08 giờ 30, Chủ tịch Hồ Quang Điệp dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" và Ban Chỉ đạo "Thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại tại tỉnh Bình Dương".

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh dự Hội nghị tổng kết Phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh năm 2014.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Lễ đón nhận danh hiệu trường THPT Nguyễn Trãi đạt chuẩn quốc gia và sơ kết học kỳ I năm học 2014 – 2015.

Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Trãi.

VP: Tuyền.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba dự hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Hội Chữ thập đỏ thị xã năm 2014.

Địa điểm: Hội trường Khối vận.

Chiều:

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba dự họp Ban chỉ đạo di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh.

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

THỨ BẢY 27/12/2014

Làm bù ngày nghỉ tết Dương lịch theo Thông báo số 301/TB-UBND ngày 12/12/2014 của UBND thị xã

Sáng:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Vận tải hàng hóa Kho bãi Miền Nam báo cáo việc triển khai thực hiện Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ Lái Thiêu.

Mời dự: Thường trực Thị ủy, Lãnh đạo: Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Thường trực HĐND, UB. MTTQ Việt Nam thị xã; lãnh đạo các ngành: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

LĐVP: Phượng, Dũng; VP: Đảm, Thi, Tài.

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH

 CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Nguyễn Thị Kim Phượng

 

In      Gửi tới Trở về
 
Các tin đã đưa
   Lịch làm việc từ 15/12/2014 - 20/12/2014 (00:00 - 12/12/2014)
   Lịch làm việc từ 08/12/2014 - 13/12/2014 (00:00 - 05/12/2014)
   Lịch làm việc từ 01/12/2014 - 06/12/2014 (00:00 - 28/11/2014)
   Lịch làm việc từ 24/11/2014 - 29/11/2014 (00:00 - 21/11/2014)
   Lịch làm việc từ 17/11/2014 - 22/11/2014 (00:00 - 14/11/2014)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang