Lịch làm việc từ 24/11/2014 - 29/11/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ THUẬN AN                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

                                                                                                                                                                          Thuận An, ngày  21  tháng 11  năm  2014

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 24/11/2014 – 29/11/2014

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

 

THỨ HAI 24/11/2014

Sáng:

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh tiếp Đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.  

Địa điểm: Ban chỉ huy Quân sự thị xã.

Chiều:

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Đề nghị các ngành truy cập hộp thư điện tử công vụ của đơn vị để nhận tài liệu họp.

Mời dự: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy, UB.MTTQ Việt Nam thị xã, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Thị đoàn; lãnh đạo các ngành: Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Công an, Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao; lãnh đạo UBND các xã, phường.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Vân; VP: Tuyền.

THỨ BA 25/11/2014

Sáng:

 

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã; lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Tổ trợ giúp pháp lý.

LĐVP: Dũng; VP: Thảo, Liên, Thúy.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương đi kiểm tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy và xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em năm 2014.

Địa điểm: UBND phường Thuận Giao.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba dự họp Hội đồng Quỹ bảo trì đường bộ.

Địa điểm: Sở Giao thông Vận tải.

- 08 giờ 30, Ủy quyền lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị dự khảo sát thực địa và thu thập tài liệu phục vụ lập đồ án quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị Bình Dương theo Thư mời số 428/VQH-BQL ngày 19/11/2014 của Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương (đơn vị truy cập hộp thư công vụ).

 

Chiều:

- 13 giờ 30, Chủ tịch Hồ Quang Điệp dự kiểm điểm tự phê bình và phê bình chi bộ Văn phòng HĐND – UBND thị xã.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương đi kiểm tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy và xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em năm 2014.

Địa điểm: UBND phường An Thạnh.

- Ủy quyền Trưởng Công an thị xã dự tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tổng cục Đường bộ Việt Nam về kiểm soát tải trọng xe và triển khai cho các doanh nghiệp ký cam kết không xếp hàng vượt quá trọng tải cho phép.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

THỨ TƯ 26/11/2014

Sáng:

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh họp thông qua phương án xử lý các nút giao lộ trên tuyến đường Quốc lộ 13 để lập đồ án Quy hoạch phân khu chức năng đô thị tỷ lệ 1/2000 các phường Lái Thiêu, Bình Hòa, Vĩnh Phú.

Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn..

Mời dự: Lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải; thủ trưởng các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu, Bình Hòa, Vĩnh Phú.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

VP: Thi.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2014.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

LĐVP: Vân; VP: Trọng.

- Sau đó 08 giờ 30, dự nghiệm thu các sản phẩm mỹ thuật phòng truyền thống và phần nung men, ốp gốm ngoài thực địa phù điêu khu di tích lịch sử văn hóa chiến khu Thuận An Hòa.

Địa điểm: Khu di tích lịch sử Văn hóa chiến khu Thuận An Hòa.

VP: Hiệp

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba dự họp thông qua Quy định quản lý, cấp phép khai thác đất san lấp khi cải tạo mặt bằng để phục vụ thi công các công trình trên địa bàn tỉnh; dự báo nhu cầu nguyên liệu sét để cung ứng cho các nhà máy gạch tuynel trong tỉnh giai đoạn đến năm 2020 và đề xuất lộ trình cấp phép khai thác sét.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

- Ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ dự tọa đàm xây dựng Đề án “Thí điểm thực hiện chế độ công chức hợp đồng theo yêu cầu đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức“.

Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.

Chiều:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp dự kiểm điểm tự phê bình và phê bình Đảng ủy quân sự thị xã.

Địa điểm: Ban chỉ huy quân sự thị xã.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba dự họp thông qua Phương án đầu tư mở rộng Quốc lộ 13 và đầu tư mở rộng đường ĐT 743a, ĐT 743b.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

THỨ NĂM 27/11/2014

Sáng:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp UBND thông qua dự thảo các báo cáo, tờ trình phục vụ kỳ họp thứ 11 – HĐND thị xã Khóa X.

Mời dự: Thành viên UBND thị xã; TT.HĐND, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; Lãnh đạo: UB.MTTQ Việt Nam thị xã, Ban Tuyên giáo, Hội phụ nữ, Liên đoàn lao động, Thị Đoàn, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Văn phòng Thị ủy; Thủ trưởng các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, Nội vụ, Giáo dục Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Lao động TBXH, Ban QLDA, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Xí nghiệp Công trình công cộng, Bảo hiểm xã hội, Y tế, Trung tâm y tế, Đài Truyền thanh, Kho bạc Nhà nước thị xã, Thống kê, Chi cục thuế, Điện lực Thuận An, Đội Quản lý thị trường số 2, Phòng Cảnh sát PCCC thị xã, Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật, Phòng Giao dịch NHCSXH; Chủ tịch UBND các xã, phường.

Đề nghị các đơn vị truy cập hộp thư công vụ của đơn vị vào lúc 14 giờ ngày 24/11/2014 để nhận tài liệu nghiên cứu.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – UBND thị xã.

LĐVP và các Chuyên viên.

Chiều:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng họp giao ban Thường trực Thị ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

LĐVP: Phượng.

14 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp thông qua thiết kế trang trí Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy; lãnh đạo các ngành: Văn hóa và Thông tin, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Xí nghiệp Công trình Công cộng.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

LĐVP: Vân; VP: Tuyền.

THỨ SÁU 28/11/2014

Sáng:

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban Thường vụ Thị ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

- Ủy quyền Trưởng Phòng Nội vụ dự tọa đàm đánh giá thực trạng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Công văn số 1674/SNV-XDCQ ngày 17/11/2014 của Sở Nội vụ.

Chiều:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp dự họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương (mở rộng).

Địa điểm: Trường Chính trị

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương tiếp đoàn khảo sát, đánh giá thực trạng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Mời dự: Lãnh đạo Phòng Nội vụ.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

VP: Trọng.

THỨ BẢY 29/11/2014

Sáng:

- Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Kim Phượng; Chuyên viên Nguyễn Thị Huỳnh Mai, La Hồng Phúc trực cơ quan.

 

 

TL. CHỦ TỊCH

 CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Nguyễn Thị Kim Phượng

 

In      Gửi tới Trở về
 
Các tin đã đưa
   Lịch làm việc từ 17/11/2014 - 22/11/2014 (00:00 - 14/11/2014)
   Lịch làm việc từ 10/11/2014 -15/11/2014 (00:00 - 07/11/2014)
   Lịch làm việc từ 03/11/2014 - 07/11/2014 (00:00 - 31/10/2014)
   Lịch làm việc từ 27/10/2014 - 01/11/2014 (00:00 - 24/10/2014)
   Lịch làm việc từ 20/10/2014 - 25/10/2014 (00:00 - 17/10/2014)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang