Lịch làm việc từ 20/10/2014 - 25/10/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ THUẬN AN                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

                                                                                                                                                                        Thuận An, ngày  17  tháng 10  năm  2014

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 20/10/2014 – 25/10/2014

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

 

THỨ HAI 20/10/2014

Sáng:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp trao quyết định nghỉ hưu.

Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và thành phần dự.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

- Sau đó, dự họp mặt kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2014) và 04 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh họp cho ý kiến xử lý công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng của Công ty TNHH Cơ điện Thuận An.

Giao UBND phường Bình Hòa chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo Sở Xây dựng; Tổ trưởng Tổ Thanh tra xây dựng – Sở Xây dựng; lãnh đạo các ngành: Tư pháp, Quản lý đô thị; Chủ tịch UBND phường Bình Hòa.

- Sau đó 09 giờ, họp nghe báo cáo tiến độ thi công bó gọn cáp viễn thông tuyến đường Quốc lộ 13.

Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Dương; lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Viễn thông Thuận An, Điện lực Thuận An, Đội Xây dựng điện Bình Dương.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

VP: Trọng, Tài.

- 08 giờ 30, Ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ dự tọa đàm về tình hình thực hiện chế độ phụ cấp lương hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Chiều:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp dự họp Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba dự họp Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá đất năm 2015.

Mời: Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

THỨ BA 21/10/2014

Sáng:

 

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh họp Ban Thường vụ Thị ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

-  Ủy quyền Chánh Thanh tra tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã; lãnh đạo các ngành: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Tổ trợ giúp pháp lý.

VP: Thảo, Liên, Thúy.

Chiều:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh dự họp Tiểu ban nội dung Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

THỨ TƯ 22/10/2014

Sáng:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 11 – HĐND thị xã, Khóa X.

Địa điểm: Phòng họp số 3 - UBND thị xã.

LĐVP: Phượng; VP: Tài, Hạnh, Quyên.  

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Võ Văn Trọng dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý đối tượng 3 (04 ngày).

Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba dự giám sát về tình hình giải quyết, thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh theo Thông báo số 63/TB-UBND ngày 08/10/2014 của Ban Pháp chế – Hội đồng nhân dân tỉnh.

Địa điểm: Hội trường A – Hội đồng nhân dân tỉnh.

Chiều:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp dự giám sát tình hình và kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, quy hoạch trên địa bàn thị xã.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Dũng; VP: Thi, Hạnh, Quyên.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba nghe báo cáo điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Vĩnh Phú 4.

Mời dự:  Lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long; lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phú.

Địa điểm: Phòng họp số 3 - UBND thị xã. 

VP: Đảm.

THỨ NĂM 23/10/2014

Sáng:

- 07 giờ, Chủ tịch Hồ Quang Điệp dự Đại hội thi đua quyết thắng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4.

Địa điểm: Hội trường A – Quân đoàn 4.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba, Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp dự Hội nghị toàn thể Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã lần thứ 3, khóa X, nhiệm kỳ 2014 – 2019.  

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

Chiều:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp làm việc với một số ngành.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công an, Thanh tra, Tư pháp; Chủ tịch UBND phường An Phú.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

VP: Thảo.

THỨ SÁU 24/10/2014

Sáng:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp họp thông qua phương án thiết kế công trình xây dựng mới Công viên An Thạnh.

- Sau đó 09 giờ, thông qua phương án thiết kế công trình mở rộng khu di tích Lịch sử Văn hóa Chiến khu Thuận An Hòa.

Mời dự: Lãnh đạo Thường trực Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy; lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Văn hóa và Thông tin, Quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND phường An Thạnh, Thuận Giao.

Giao Ban Quản lý dự án chuẩn bị nội dung và mời Đơn vị tư vấn.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

VP: Hiệp.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba họp giải quyết đơn xin tách thửa đất.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất, Quản lý đô thị, Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Địa điểm: Phòng họp số 3 - UBND thị xã.

VP: Đảm.

- 06 giờ, ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế dự tham quan học tập kinh nghiệm chăn nuôi bò sữa tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh theo Thư mời số 411/GM-SNN ngày 14/10/2014 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

THỨ BẢY 25/10/2014

Sáng:

- Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Bạch Vân; Chuyên viên Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Nguyễn Ngọc Có trực cơ quan.

 

 

TL. CHỦ TỊCH

 CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

 Nguyễn Thị Kim Phượng

 

In      Gửi tới Trở về
 
Các tin đã đưa
   Lịch làm việc từ 13/10/2014 - 18/10/2014 (00:00 - 10/10/2014)
   Lịch làm việc từ 06/10/2014 - 11/10/2014 (00:00 - 03/10/2014)
   Lịch làm việc từ 29/9/2014 - 04/10/2014 (00:00 - 26/09/2014)
   Lịch làm việc từ 22/9/2014 - 28/9/2014 (00:00 - 19/09/2014)
   Lịch làm việc từ 15/9/2014 - 20/9/2014 (00:00 - 12/09/2014)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang